Законодавство 2005 року

| зміст |
Сторінка 82

Про звільнення О. Задорожнього з посади Постійного представника Президента України у Верховній Раді України
--------------
Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"
--------------
Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
--------------
Про порядок спрямування коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік на впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі
--------------
Деякі питання реалізації статті 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
--------------
Про нагородження Стрілецького О.С. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про звільнення В. Горбуліна з посади помічника Президента України з питань національної безпеки
--------------
Про звільнення О. Антропова з посади Постійного представника Президента України на Чорнобильській АЕС
--------------
Про звільнення А. Зленка з посади Радника Президента України зі спеціальних міжнародних питань
--------------
Про звільнення С. Льовочкіна з посади Першого помічника Президента України
--------------
Про звільнення Толстоухова А.В. з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення Осики С.Г. з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення Гейця В.М. з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення Карпова О.М. з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення Каденюка Л.К. з посади Радника Президента України
--------------
Про звільнення В. Семиноженка з посади Радника Президента України
--------------
Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек
--------------
Про порядок погашення у 2005 році кредиторської заборгованості Міністерства оборони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надан...
--------------
Про звільнення О. Іщенка з посади заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління організаційно-кадрової політики та взаємодії з регіонами
--------------
Щодо підготовки щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики Міністерством аграрної політики України
--------------
Про перевірку фінансово-господарської діяльності ДП "Укренергоконсалтинг"
--------------
Про перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Чернігівторф"
--------------
Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2005"
--------------
Про призупинення реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками державного відкритого акціонерного товариства "Центральна збагачувальна фабрика "Маяк" Національної акціонерної компанії "Вугілля України" міста Свердловська Луганськ..."
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про звільнення Ю. Загороднього з посади Першого заступника Глави Адміністрації Президента України
--------------
Про перейменування медико-санітарних частин
--------------
Щодо внесення змін до форм звітності Фонду
--------------
Про зупинення виконання деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України та рішень Урядового комітету з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності
--------------
Про введення до складу ревізійної комісії ВАТ "Український нафтогазовий інститут" представника держави"
--------------
Про затвердження Змін та доповнень до наказу Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського облі..."
--------------
Про затвердження індикативних цін на аміак, що експортується з України в другій половині січня - першій половині лютого 2005 року
--------------
Про затвердження проекту та титулу будови "Реконструкція і оновлення обладнання ТЕЦ державного підприємства "ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"
--------------
Про передачу будівлі у м. Тетієві в державну власність
--------------
Щодо підвищення якості аналізу показників управлінського контролю господарських товариств
--------------
Про передачу до сфери управління Державної податкової адміністрації житлового будинку в м. Ірпіні
--------------
Про затвердження зміни N ДБН Д.2.4-3-2000
--------------
Про вилучення і надання у постійне користування земельних ділянок для суспільних потреб
--------------
Про виділення коштів для надання допомоги дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха в Південно-Східній Азії
--------------
Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в боротьбі зі злочинністю
--------------
Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
--------------
Про звільнення М. Березіна з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Зміни та доповнення до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
--------------
Про повторну атестацію керівників державних підприємств, що відносяться до сфери управління Міністерства аграрної політики України
--------------
Про стан забезпечення в Міністерстві фінансів законного та ефективного використання бюджетних коштів, усунення фінансових порушень, причин і умов, які їм сприяли
--------------
Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 21.01.2002 N 19
--------------
Про внесення змін до наказу МНС України від 23.05.2002 N 135 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України"
--------------
Про внесення змін до Статуту Державного підприємства "Український оптичний центр"
--------------
Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання
--------------
Про затвердження Плану заходів Міністерства фінансів України із забезпечення складання проекту Державного бюджету України на 2006 рік та попереднього прогнозу показників державного бюджету на 2007-2009 роки
--------------
Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації
--------------
Про звільнення М. Болещука з посади голови Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області
--------------
Про звільнення П. Бишевича з посади голови Любешівської районної державної адміністрації Волинської області
--------------
Про звільнення І. Бурдіна з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про призначення Лайшева П.В. керівником торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Республіці Білорусь
--------------
Про звільнення Яременка Б.В. з посади керівника Протоколу Прем'єр-міністра України - завідуючого Відділом протокольного забезпечення та прийому офіційних делегацій Секретаріату Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення змін до Статуту Академії правових наук України
--------------
Про визначення компетентного органу із здійснення адміністративного управління, операцій та тлумачення Загальної угоди про підтримку проектів між Урядом (Кабінетом Міністрів) України, Національним банком України та Експортно-імпортним банком Сполучен...
--------------
Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на лютий 2005 року
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 06.01.2005 N 10
--------------
Про звільнення Веригіна Л.М. з посади заступника голови правління та від обов'язків члена правління Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"
--------------
Про доповнення переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування
--------------
Про реалізацію статті 13 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
--------------
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 83
--------------
Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 698
--------------
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Ради Міністрів УРСР від 1 квітня 1982 р. N 163
--------------
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1996 р. N 584
--------------
Про звільнення Петрова К.О. з посади директора Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
--------------
Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва
--------------
Про внесення змін до додатку до постанови НКРЕ від 28.05.2003 N 458
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про основні засади державної політики запобігання алкоголізму в Україні
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19.12.2003 N 1387
--------------
Про внесення зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. N 1675
--------------
Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1725
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19.02.2003 N 149
--------------
Про здійснення заходів щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна, попередження та усунення фінансових порушень
--------------
Про затвердження Плану заходів щодо запобігання корупційним та неправомірним діянням у центральному апараті Комітету та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України, на 2005 рік
--------------
Про звільнення В. Щербаня з посади голови Сумської обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення В. Медведчука з посади Глави Адміністрації Президента України
--------------
Про звільнення А. Близнюка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення В. Льошенка з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації
--------------
Про внесення змін до складу ревізійної комісії ВАТ "Черкаський приладобудівний завод"
--------------
Про внесення змін до складу ревізійної комісії ВАТ "Вилківський завод пресових вузлів"
--------------
Про внесення змін до складу ревізійної комісії ВАТ "Чисті метали"
--------------
Про внесення змін до складу ревізійної комісії ВАТ "Ніжинсільмаш"
--------------
Про внесення змін до складу ревізійної комісії ВАТ "НВП "Синтез"
--------------
Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
--------------
Про внесення змін до наказу від 31.12.2004 N 736 "Щодо цін на природний газ"
--------------
Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензій на експорт, імпорт у 2005 році оптичного полікарбонату для виробництва дисків для лазерних систем зчитування
--------------
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс творчих учнівських робіт "Вчитель - моє покликання"
--------------
Про затвердження Порядку перерозподілу бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу між головними розпорядниками коштів державного бюджету
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про внесення змін до наказу МНС України від 28.08.2002 N 222 "Про впорядкування умов оплати праці членів екіпажів морських суден аварійно-рятувального загону МНС України"
--------------
Про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі пестицидами та агрохімікатами
--------------
Про комісію з питань виведення з експлуатації потужностей з виробництва спирту
--------------
Про затвердження Порядку ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів
--------------
Про затвердження Положення про функціонування Інформаційно-аналітичної системи обліку та контролю за реалізацією арештованого державними виконавцями майна
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про звільнення І. Різака з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення В. Коцемира з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення М. Романіва з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення В. Мельничука з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації
--------------
Про звільнення Ю. Коновченка з посади заступника Голови Державної митної служби України
--------------
Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій
--------------
Про надіслання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 974-р
--------------
Щодо заповнення форм 604, 605
--------------
Про введення в обіг ювілейної монети "Улас Самчук"
--------------
Щодо інформації про скасування постанови Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 240
--------------
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.01.05 N 1415/1/1-05
--------------
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2004-2005 навчальному році
--------------
Щодо складання місячного звіту про виконання державного бюджету у 2005 роц
--------------
Щодо скасування дії спеціальної санкції
--------------
Щодо звітності за формою N 2-приватизація
--------------
Щодо витрат на державну реєстрацію і розміщення відомостей про реєстрацію юридичної особи
--------------
Про досвід роботи Науково-Дослідного інституту будівельного виробництва з дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України, підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні" та напрями удосконалення зазна..."
--------------
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "Удосконалення вентиляції з бурінням вентиляційної свердловини (коригування)" ВП "Шахта ім. XIX з'їзду КПРС" ДП "Луганська компанія"
--------------
Про окремі питання застосування у будівельній практиці засклених балконів і лоджій багатоквартирних житлових будинків та введення їх в експлуатацію
--------------
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2005 року
--------------
Про Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель
--------------
Про проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання"
--------------
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
--------------
Щодо засвідчення копій свідоцтв про державну реєстрацію юридичний осіб і фізичних осіб - підприємців
--------------
Щодо порушених питань
--------------
Щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності в управлінні майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
--------------
Про державну реєстрацію іноземної фізичної особи
--------------
Щодо митного оформлення вантажів, що надходять на відокремлені підрозділи НАЕК "Енергоатом" з використанням листів-узгоджень"
--------------
Про відзначення державними нагородами України працівників акціонерного товариства "Дамен Шіпярдс "Океан"
--------------
Про розмір довічної плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента Національної академії наук України та галузевих академій наук
--------------
Про набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 20.10.2004 N 493 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"
--------------
Щодо справляння плати за користування надрами
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Щодо проведення видатків, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання кошторисів розпорядників коштів місцевих бюджетів, обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями
--------------
Щодо скасування дії спеціальної санкції
--------------
Щодо скасування дії спеціальних санкцій
--------------
Щодо приватизації кімнат у гуртожитках
--------------
Про надання роз'яснення
--------------
Про публікацію повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації
--------------
Щодо оплати праці
--------------
Щодо оподаткування іноземних доходів фізичних осіб
--------------
Про митне оформлення жирів товарних позицій 1516, 1517 відповідно до вимог наказу Держмитслужби від 08.12.04 N 881
--------------
Щодо удосконалення системи діагностики та моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств морського і річкового транспорту, підвищення ефективності використання державного майна та забезпечення єдиних підходів стосовно звітності підприємств
--------------
Щодо застосування норм Закону України "Про інвестиційну діяльність" при фінансуванні будівництва житла"
--------------
Щодо імпортної операції з контролю
--------------
Про зміни в грошовому обігу Таїланду
--------------
Про зміни в грошовому обігу Мексики
--------------
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23.11.2004 N 2130
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Добропільське АТП-11436" міста Добропілля Донецької області та керуючим санацією відкритого акціонерного товариства "Добропільське АТП-11436" м..."
--------------
Про звільнення В. Мельника з посади голови Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області
--------------
Про звільнення В. Стежки з посади голови Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області
--------------
Про звільнення М. Балана з посади голови Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області
--------------
Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
--------------
Про зняття з розгляду деяких проектів законів України
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам")"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо осіб, відзначених нагородами Верховної Ради України)"
--------------
Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Агентством фінансової розвідки, яке підпорядковується Міністру фінансів Республіки Болгарія, щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) дохо...
--------------
Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати"
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав та порядку звільнення осіб з-під варти
--------------
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
--------------
Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про звернення громадян"
--------------
Про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про державну службу"
--------------
Про захист конституційних прав громадян на землю
--------------
Щодо правомірності віднесення до складу валових витрат вартості проведеного капремонту придбаних залізничних вагонів, цистерн
--------------
Щодо надання роз'яснення
--------------
Щодо ведення бухгалтерського обліку коштів та майна фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю
--------------
Щодо сфери та характеру застосування Державних будівельних норм України
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця
--------------
Про звільнення В. Зубчука з посади заступника Міністра внутрішніх справ України
--------------
Про відставку О. Шнипка з посади першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України
--------------
Про звільнення В. Радченка з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
--------------
Про присвоєння В. Семенову дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу
--------------
Про звільнення С. Медведчука з посади першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця Е. Герасименко
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарських засобів
--------------
Про відзначення 1000-ліття заснування міста Белза Львівської області
--------------
Про перейменування селища Ушиця Коростенського району Житомирської області
--------------
Про відновлення селу Луківці Вижницького району Чернівецької області колишнього найменування
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
--------------
Про зняття з розгляду проектів деяких законодавчих актів України, що стосуються соціальної політики та праці
--------------
Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ющенка В.А
--------------
Про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України четвертого скликання
--------------
Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України четвертого скликання та про дату проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України
--------------
Про зняття з розгляду деяких законопроектів
--------------
Про зняття з розгляду деяких проектів законодавчих актів України, що стосуються аграрних питань
--------------
Про проведення парламентських слухань на тему: "Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
--------------
Про призначення Петрова В.Л. начальником Управління інноваційної політики Департаменту економічної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
--------------
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо оподаткування результатів від здійснення операцій з ПДВ-облігаціями) та проекту Закону України про вне..."
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо виплати заробітної плати)"
--------------
Про зняття з розгляду деяких законопроектів про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України у зв'язку з підготовкою до другого читання проекту Кримінально-процесуального кодексу України
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо сімей загиблих працівників госпіталів і лікарень)"
--------------
Міністерство внутрішніх справ України Наказ
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.11.2000 N 319
--------------
Про результати перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу
--------------
Про затвердження Правил видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України
--------------
Про внесення зміни до наказу Державної митної служби України від 08.09.2003 N 598
--------------
Про основні напрямки роботи та завдання експлуатаційних водогосподарських організацій у 2005 році
--------------
Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
--------------
Про зміни до наказу ДПА України від 12.03.2004 N 134 "Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
--------------
Про затвердження Порядку виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів
--------------
Міністерство внутрішніх справ України Інші
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо працюючих пенсіонерів"
--------------
Про відставку заступника Міністра Кабінету Міністрів України В. Моцного
--------------
Про звільнення М. Вишиванюка з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації
--------------
Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій міста Києва
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій міста Києва
--------------
Про присвоєння І. Даниленку звання Герой України
--------------
Про звільнення М. Цимбалюка з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
--------------
Про зовнішньоекономічну діяльність ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Полтавська область)"
--------------
Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Ерудит" серед учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом"
--------------
Про підсумки проведення Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості "Чисті роси"
--------------
Про присвоєння В. Цибенку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла
--------------
Про звільнення А. Засухи з посади голови Київської обласної державної адміністрації
--------------
Рекомендація N R (2005) 2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Про хорошу практику прикордонного та міжтериторіального співробітництва територіальних спільнот або влад та усунення перешкод йому"
--------------
Про внесення змін до переліків об'єктів приватизації, які підлягають поверненню в державну власність та подальшому продажу, затверджених наказом ФДМУ від 18.10.2004 N 2175
--------------
Про затвердження Стратегічного плану Міністерства фінансів України на 2005-2008 роки
--------------
Про присвоєння В. Маштабею дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу
--------------
Про присвоєння В. Кальнику дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу
--------------
Про звільнення Ю. Гриба з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
--------------
Про звільнення Ю. Смирнова з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
--------------
Про відставку заступника Міністра Кабінету Міністрів України М. Демянка
--------------
Про нагородження Годунова Л.В. та Сайка О.Й. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Корчевського А.Г. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
--------------
Про нагородження Труханова Г.Л. Почесною грамотою Кабінету Міністрів Україн
--------------
Про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на лютий 2005 року
--------------
Щодо тарифів на електроенергію для ВАТ "Запоріжжяобленерго" на лютий 2005 року"
--------------
Про утворення Управління інноваційної політики в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України
--------------
Про перереєстрацію митних ліцензійних складів на 2005 рік
--------------
Про підведення підсумків конкурсу на кращий електронний програмно-педагогічний засіб навчання для професійно-технічних навчальних закладів
--------------
Про виключення із Списку арбітрів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності ринку цінних паперів
--------------
Про передачу автомобіля Центральній державній випробувальній лабораторії сільськогосподарської сировини та харчової продукції
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 14.07.2004 N 250 "Про реорганізацію державного підприємства Лимарівського кінного заводу N 61 Біловодського району Луганської області"
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 14.07.2004 N 249 "Про реорганізацію державного підприємства Деркульського кінного заводу N 63 Біловодського району Луганської області"
--------------
Про затвердження нового складу ревізійної комісії ДАК "Титан"
--------------
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Кім-газ"
--------------
Про продовження терміну дії ліцензій, виданих ЗАТ "АГРОМАШ" та Державному підприємству "ВІННИЦЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
--------------
Про призначення Ликова О.І. заступником директора Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
--------------
Інструкція про порядок заповнення ліцензій на експорт окремих видів металопродукції до країн - членів Європейського Союзу, Російської Федерації та США у 2005 році
--------------
Щодо Інструкції "Про порядок оформлення документів суб'єктами господарювання, які здійснюють ретрансляцію програм та передач та/або кабельне мовлення" та Заяви Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про неприпустимість порушен..."
--------------
Щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду при погашенні позики працівниками підприємства
--------------
Про зміни в грошовому обігу Латвії
--------------
Про зміни в грошовому обігу Турецької Республіки
--------------
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах
--------------
Щодо застосування вимог Ліцензійних умов провадження страхової діяльності в частині розміру статутного фонду страховиків
--------------
Соціологічне дослідження щодо рейтингів популярності місцевих телерадіомовників у областях (регіонах), проведене на замовлення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Центром порівняльних соціальних досліджень "ЦЕССІ-Україна"
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про затвердження критеріїв оцінки, основних параметрів та показників діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
--------------
Про затвердження та введення в дію галузевого нормативного документа Мінпаливенерго "Програма підвищення рівня радіаційної безпеки і забезпечення радіаційного захисту на АЕС з реакторами типу ВВЕР. Загальні вимоги"
--------------
Про внесення змін до Регламенту роботи Міністерства фінансів України
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо проведення видатків закладами освіти та науково-дослідними установами
--------------
Перелік показників щодо визначення результатів реалізації інвестиційного проекту та діяльності підприємства
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Перелік показників щодо визначення динаміки розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
--------------
Перелік показників щодо визначення основних параметрів розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Положення про порядок ліцензування експорту товарів у 2005 році
--------------
Перелік суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийняте рішення про видачу ліцензій та видачу копій ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами
--------------
Про організацію роботи щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів міждержавним бюджетом та місцевими бюджетами
--------------
Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2005 році
--------------
Про виконання у 2005 році бюджетної програми "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва"
--------------
Про внесення змін до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового управління та військових комісаріатів, затверджених наказом Міністра оборони України від 28.02.2000 N 55
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 14.07.2004 N 251 "Про реорганізацію державного підприємства Новоолександрівського кінного заводу N 64 Біловодського району Луганської області"
--------------
Про внесення змін до складу ревізійної комісії ДАК "НМАЦ"
--------------
Про розробку переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
--------------
Про сплату страхових внесків суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки)
--------------
Щодо доручення Кабінету Міністрів України від 21.12.04 N 53633/1/1-04
--------------
Про службові відрядження
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення доповнень до Цивільного кодексу України (щодо обігу векселів)
--------------
Щодо відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій
--------------
Щодо використання довіреностей
--------------
Щодо повернення страхових внесків, сплачених із заробітної плати (доходу), що перевищує максимальну величину
--------------
Про сплату страхових внесків суб'єктами підприємницької діяльності, що вибрали особливий спосіб оподаткування (фіксований і єдинний податки)
--------------
Щодо повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі регулювання цін
--------------
Про перетворення селянського (фермерського) господарства
--------------
Про надання роз'яснень
--------------
Щодо митного оформлення феротитану виробництва "Укркольорпром"
--------------
Щодо застосування спеціальної санкції
--------------
Перелік показників щодо визначення результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності в розрізі пріоритетних видів економічної діяльності
--------------
Перелік показників щодо соціально-економічного розвитку територій розташування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
--------------
Перелік показників щодо визначення ефективності функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
--------------
Про надання дозволу на демонтаж будівель, споруд та інженерних мереж, розташованих на земельній ділянці на просп. Перемоги, 90/1 у Шевченківському районі, та проектування і будівництво нових будівель житлово-офісно-торговельного комплексу
--------------
Про призначення державної приймальної комісії для прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом церкви Різдва Христового в селі Бобруйки Козелецького району Чернігівської області
--------------
Перелік показників щодо результатів діяльності базових підприємств (портів), де функціонують зовнішньоторговельні зони
--------------
Про створення міжвідомчої робочої групи по розробці та опрацюванню концепцій Загальнодержавної програми розвитку особистих селянських господарств та Державної програми розвитку фермерських господарств
--------------
Про затвердження нової редакції Положення премію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в галузі радіомовлення "Радіотріумф"
--------------
Про звільнення І. Савченка з посади заступника Керівника Державного управління справами
--------------
Про звільнення І. Черкаського з посади першого заступника Керівника Державного управління справами
--------------
Про віднесення посад працівників територіального відділення Антимонопольного комітету в Автономній Республіці Крим до відповідних категорій посад державних службовців
--------------
Щодо переоформлення ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ, ТОРГІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОКРИМ"
--------------
Міністерство аграрної політики України. Розпорядження
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів