Законодавство 2006 року

| зміст |
Сторінка 13

Щодо надання роз'яснень
--------------
Про проект Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Київською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2006-2009 роки
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Сумиобленерго" міста Суми та правлінням відкритого акціонерного товариства "Сумиобленерго" міста Суми"
--------------
Про терміни подання Розрахункової відомості про нарахування страхових внесків до Фонду соцстраху на випадок безробіття
--------------
Стосовно внесення змін до прибуткового касового ордера
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про залучення Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до розвитку й у...
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про основні принципи співробітництва в галузі міграції громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект порядку денного засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протокольного рішення про нагородження Грамотою Співдружності Незалежных Держав
--------------
Про нагородження Д. Морри орденом князя Ярослава Мудрого
--------------
Щодо деяких питань надання іноземцям та особам без громадянства дозволу на постійне місце проживання в Україні
--------------
Про надання роз'яснення про АСКОЕ споживачів
--------------
Про деякі питання призначення судових експертиз
--------------
Щодо декларування доходів 2006 року
--------------
Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку
--------------
Про відкриття станції Шпаківка Південної залізниці
--------------
Про порядок розрахунку тарифних ставок при перевезенні нафти по території Росії та України
--------------
Про делегацію України на XI сесію Конференції держав - учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення
--------------
Про делегацію України для участі в роботі 14-го засідання Ради міністрів ОБСЄ
--------------
Про встановлення завдання з видобутку і відвантаження вугілля на ТЕС на грудень 2006 року
--------------
Про тимчасове виконання обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації
--------------
Про проведення загальних зборів акціонерів
--------------
Про зміну виду спеціальної санкції, яка застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності
--------------
Про схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності ТДВ "СК "ФІНЕКС"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками комунального підприємства "Управління житлово-комунального господарства" міста Славутича Київської області та адміністрацією комунального підприємства "Управління житлово..."
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго" міста Чернігова та правлінням відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Че..."
--------------
Про зміну виду спеціальної санкції, яка застосована до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
--------------
Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго" міста Полтави та адміністрацією відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго" міста Полтави"
--------------
Про виділення справи про правопорушення в окреме провадження
--------------
Про стан організації розгляду кримінальних і цивільних справ судами Харківської області
--------------
Про внесення змін до персонального складу комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про вшанування пам'яті Олександра Довженка
--------------
Про скасування рішень голови Сумської обласної державної адміністрації Н. Гаркавої
--------------
Про нагородження працівників Кримського академічного російського драматичного театру імені М. Горького
--------------
Про внесення зміни до Указу Президента України від 11 вересня 2006 року N 749
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держмитслужби України
--------------
Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про постійний робочий орган Ради командуючих Прикордонними військами від 9 жовтня 1992 року
--------------
Рішення про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Львівобленерго" міста Львова та правлінням відкритого акціонерного товариства "Львівобленерго" міста Львова"
--------------
Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо заповнення Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ...
--------------
Про скасування спільного наказу
--------------
Про зупинення або заборону виробництва лікарських засобів
--------------
Щодо заборони реалізації ( торгівлі) та застосування лікарського засобу ПАРАЦЕТАМОЛ
--------------
Угода про гармонізацію вимог до додаткового навчання та професійної компетентності міжнародних автомобільних перевізників держав-учасниць СНД
--------------
Про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
--------------
Про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ЕССЕНЦІАЛЄ(R) ФОРТЕ Н
--------------
Щодо заборони реалізації ( торгівлі) та застосування лікарського засобу ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ НОРМАЛЬНИЙ
--------------
Щодо заборони реалізації ( торгівлі) та застосування лікарського засобу ТІАМІНУ ХЛОРИД
--------------
Рішення про проект Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Антитерористичний центр держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про перехід органів Співдружності у галузі безпеки, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД, на єдину систему оплати праці
--------------
Рішення про параметри єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2007 рік
--------------
Рішення про уточнений єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2006 рік
--------------
Рішення про виділення асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2007 році
--------------
Протокольне рішення про роботу з організації та забезпечення діяльності Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про делегування повноважень Економічній раді СНД на прийняття остаточного Рішення щодо проекту Угоди про Міждержавну систему обміну правовою інформацією
--------------
Рішення про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД
--------------
Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку про створення при Комітеті секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку тимчасової Робочої групи з питань інформаційної політики та безпеки
--------------
Рішення про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері у 2003 - 2010 роках
--------------
Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про створення Робочої групи з розробки проекту Плану спільних робіт щодо створення єдиної системи обліку громадян третіх держав та осіб без громадянства, які в'їжджають на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про Положення про Секретаріат Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про заступників Голови Виконавчого комітету - Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про заступника Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення про проект Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Раду командуючих Прикордонними військами
--------------
Рішення про виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року
--------------
Рішення про проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав
--------------
Про затвердження Змін до Положення про діяльність саморегулівної організації ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Тернопільобленерго" міста Тернополя та правлінням відкритого акціонерного товариства "Тернопільобленерго" міста Тернополя"
--------------
Про затвердження складу делегації Кабінету Міністрів України
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про проведення прийому з нагоди Різдва Христового та Нового року
--------------
Про затвердження робочого проекту спорудження першої черги другого надземного виходу (входу) на станції "Дарниця" Святошино-Броварської лінії метрополітену"
--------------
Про депутатське звернення від 14.11.2006 N 01/14/11 щодо застосування норм чинного законодавства
--------------
Про розрахунок звичайної ціни
--------------
Щодо притягнення фізичних осіб - підприємців до адміністративної відповідальності за порушення державної дисципліни цін
--------------
Про розгляд листа
--------------
Щодо порядку подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді
--------------
Щодо повернення надмірно сплачених внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
--------------
Щодо ведення касових операцій в іноземній валюті та відображення їх у касовій книзі
--------------
Про відкликання листів
--------------
Стосовно постанови Правління Національного банку України про затвердження Змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України
--------------
Стосовно порядку надання платниками податку податкової звітності в електронному вигляді
--------------
Про технологічні схеми здійснення контролю за переміщенням товарів
--------------
Про внесення змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на в...
--------------
Про преміювання та виплату надбавок працівникам апарату міністерства за січень 2006 року
--------------
Про видачу, переоформлення та анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України..."
--------------
Про видачу, переоформлення ліцензій та видачу копій ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
--------------
Про внесення змін та доповнень до наказів Мінагрополітики України від 05.07.2006 N 348 та від 17.06.2005 N 272 (із змінами)
--------------
Про притягнення до відповідальності
--------------
Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету за КПКВ 2801280 "Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах" на 2006 рік"
--------------
Про підведення підсумків дев'яностого спеціалізованого аукціону за грошові кошти
--------------
Про втрату чинності Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, та Положення про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю
--------------
Про внесення змін та доповнень до лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2006/2007 року
--------------
Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на 2007 рік
--------------
Про виконання плану розміщення акцій ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна N 1" (код за ЄДРПОУ 13498562)"
--------------
Про затвердження робочого проекту ліквідації ДП "Бурвуглевидобуток" (дільниця "Андрушівська Північна") ВО "Бурвуглекомплекс"
--------------
Про Науково-технічну раду Мінпромполітики України
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про внесення змін до наказу від 9 жовтня 2006 р. N 358 "Про організацію експозиції України на Міжнародній виставці-ярмарку "Ганновер Мессе 2007"
--------------
Про виконання завдання з видобутку та відвантаження вугілля на ТЕС у листопаді 2006 року
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 26.02.2003 N 159
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.03.2003 N 261
--------------
Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
--------------
Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії для ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)"
--------------
Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)"
--------------
Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних
--------------
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Севастопольгаз"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.05.2003 N 445
--------------
Угода між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Білорусь про створення системи інформаційного обміну
--------------
Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо участі в роботі Комітету із сталі
--------------
Про затвердження Заходів Фонду державного майна України щодо погашення і недопущення зростання кредиторської та дебіторської заборгованості, а також зведених графіків погашення дебіторської та кредиторської заборгованості в установах ФДМУ
--------------
Про звіт Фонду майна АР Крим та РВ ФДМУ по виконанню планових завдань з надходження орендної плати до державного бюджету у 2006 році та результати заходів з ліквідації заборгованості орендарів по орендній платі
--------------
Про стан управління державними корпоративними правами за результатами господарської діяльності ВАТ за 2005 рік та перше півріччя 2006 р.
--------------
Про нагородження відомчими відзнаками ФДМУ та клопотання про нагородження державними відзнаками
--------------
Про діяльність ФДМУ у сфері приватизації державного майна за 9 місяців 2006 року
--------------
Про виконавську дисципліну у структурних підрозділах ФДМУ за 6 місяців 2006 року
--------------
Про затвердження орієнтовного плану роботи колегії ФДМУ у I півріччі 2007 року
--------------
Про хід інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності
--------------
Стосовно дозволу на поновлення виробництва лікарського засобу НЕОГЕМОДЕЗ
--------------
Про контроль за виконанням Галузевої угоди між Мінпаливенерго України і професійною спілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2006-2007 роки
--------------
Про перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
--------------
Про перевірку дотримання чинного законодавства під час передачі в оренду державного майна УкрНДІНП "МАСМА"
--------------
Про підготовку, складання та подання річної звітності за 2006 рік
--------------
Про втрату чинності деяких наказів Мінзв'язку України, Держкомзв'язку України та Мінтрансзв'язку України
--------------
Про затвердження статутів санітарно-епідеміологічних закладів на водному транспорті
--------------
Про проведення приймальних випробувань дослідного зразка шахтного кондиціонера КПШ300
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Гадячгаз"
--------------
Щодо затвердження на грудень 2006 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Івано-Франківськгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Донецькміськгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Коростишівгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Кіровоградгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Донецькоблгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Одесагаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Рівнегаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Уманьгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Волиньгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Дніпрогаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Вінницягаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Житомиргаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Запоріжгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Закарпатгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Миколаївгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Кременчукгаз"
--------------
Щодо поновлення обігу лікарського засобу ПІРАЦЕТАМ
--------------
Про видачу та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу
--------------
Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України
--------------
Про затвердження пропозиції про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж ВАТ "Укртелеком" та ТОВ "Прикарпатське виробниче підприємство зв'язку"
--------------
Про визначення можливості проведення конкурсу на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот 5670 - 5730, 5860 - 5920 МГц для впровадження радіотехнології WiMax
--------------
Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії"
--------------
Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії"
--------------
Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво чи придбання житла для громадян, які відповідно до умов, визначених Законом України "Про житловий фонд соці..."
--------------
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації
--------------
Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови"
--------------
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення обладнання енергоблока N 7 Старобешівської ТЕС"
--------------
Щодо поновлення обігу лікарського засобу НАТРІЮ ХЛОРИД
--------------
Щодо тимчасового зупинення дії спеціальної санкції
--------------
Про скасування дії сертифікатів відповідності
--------------
Щодо переліків продукції на 2006 рік
--------------
Щодо застосування спеціальних санкцій
--------------
Про зміну виду спеціальної санкції
--------------
Про відкликання листа
--------------
Щодо погодження експортного контракту
--------------
Стосовно визначення виручки, отриманої суб'єктом підприємницької діяльності, від здійснення комісійної торгівлі
--------------
Щодо рахунків платників податків, відкритих в АК АПБ "Україна"
--------------
Про затвердження розпоряджень ДІЗ щодо анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ
--------------
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Програми розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 року"
--------------
Про Зміну N 4 ДБН Д.2.4-2000
--------------
Про погодження проектів технічних умов
--------------
Про погодження проектів відомчих будівельних норм
--------------
Про проект Галузевих норм часу на монтаж металевих конструкцій мостів - випуск 3 "Мости та труби (частина 1) збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій"
--------------
Про погодження проекту Зміни N 4 до "Тимчасових правил визначення вартості робіт із ремонту та налагоджування енергетичного, електричного та електротехнічного устаткування підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України"
--------------
Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.6-22-2001
--------------
Про погодження проекту відомчих будівельних норм
--------------
Про проект відомчих будівельних норм "Спорудження свердловин на газ і нафту. Основні положення"
--------------
Про проект Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
--------------
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація"
--------------
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду"
--------------
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
--------------
Про проект відомчих будівельних норм "Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування"
--------------
Про затвердження проекту Положення про порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
--------------
Про затвердження проекту Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
--------------
Щодо порядку денного засідання Комісії від 30.11.2006 р.
--------------
Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
--------------
Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ЙОД
--------------
Про продовження терміну дії ліцензій на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданих ТОВ "ЕНЕРГОЗАХІД" та ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ФАРМАСЕПТ
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 5 %
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 5 %
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування ряду лікарських засобі
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу РОТОКАН
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу БІСЕПТОЛ
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу БІСЕПТОЛ
--------------
Щодо заборони реалізації ( торгівлі) та застосування лікарського засобу ФЛЮКОЛД-М
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ТРИХОПОЛ(R)
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ФЕСТАЛ
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Про внесення змін до складу Митно-тарифної ради України
--------------
Щодо малочисельних підприємств
--------------
Про затвердження Національного плану нумерації України
--------------
Про затвердження Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Сумигаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Керчгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Кримгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Київгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Дочірньому підприємству "Києво-Святошинське УЕГГ" ВАТ "Київоблгаз"
--------------
Про внесення змін до Плану діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Дніпропетровськгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Тернопільміськгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Тернопільгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Тисменицягаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Криворіжгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Полтавагаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Київоблгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Мелітопольгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Маріупольгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Макіївкагаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Луганськгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Лубнигаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Львівгаз"
--------------
Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403
--------------
Про внесення зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань харчової промисловості та продовольчого ринку
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Товариству з обмеженою відповідальністю "Газовик"
--------------
Про підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі державного випробування та охорони сортів рослин від 21 травня 2004 року
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ЗАТ "Джурчі"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Чернівецькій філії Дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Дочірньому підприємству "Монтажник" сільськогосподарського ВАТ "Браїлівське"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Хмельницькгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Черкасигаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ПП "Укргазпром"
--------------
Про затвердження Порядку зарахування сум податку на прибуток підприємств на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Шепетівкагаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Харківміськгаз"
--------------
Про видачу ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Харківгаз"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Херсонгаз"
--------------
Про видачу ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ПП "ЕЛЕКС"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ЗАТ "Теодосія"
--------------
Про затвердження на грудень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Чернігівгаз"
--------------
Щодо надання права підпису документів дозвільного характеру
--------------
Щодо надання права підпису дозвільних документів
--------------
Щодо роз'яснення окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
--------------
Щодо підготовки та проведення у м. Києві 7-8 грудня 2006 року (орієнтовно) 26-го засідання Групи високого рівня з формування Єдиного економічного простору
--------------
Щодо інформації Мінпромполітики
--------------
Щодо змін у Тарифному керівництві
--------------
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.11.06 N 46963/2/1-06
--------------
Про продовження терміну реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
--------------
Щодо посилення контролю за транскордонними перевезеннями відходів та небезпечних хімічних речовин
--------------
Щодо уточнення реквізитів іноземного суб'єкта господарської діяльності
--------------
Про усунення порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу ВАТ "Хмельницькгаз"
--------------
Щодо тимчасового зупинення та скасування дії спеціальної санкції
--------------
Про надання ліцензіатами, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, документів та інформації, необхідної для виконання Комісією своїх повноважень
--------------
Про скасування розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.03.2006 N 5449
--------------
Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо реалізації проекту технічного переоснащення будівлі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про виділення коштів для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха в Сумській області
--------------
Про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець
--------------
Про нарахування страхових внесків за майбутні періоди
--------------
Про виділення коштів для проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Нижньогірському та Совєтському районах Автономної Республіки Крим
--------------
Про підписання Угоди між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про надання Державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" статусу центру під егідою ЮНЕСКО (категорія 2)"
--------------
Про виділення коштів для проведення аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася на напірному каналізаційному колекторі в смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області
--------------
Щодо експорту запасних частин до авіадвигунів
--------------
Щодо індексації нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища
--------------
Про проведення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів
--------------
Про дозвіл на використання коштів відновлювальної вартості за знесені зелені насадження для продовження акції висадки Калинового гаю
--------------
Про розробку та опрацювання Концепції розвитку охорони здоров'я населення м. Києва
--------------
Про дозвіл на виконання робіт з прокладання кабельних електричних мереж до житлових будинків на проспекті Червонозоряному, 4 у Солом'янському районі
--------------
Про виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків пожежі 24.09.2006 під естакадою біля станції метрополітену "Шулявська"
--------------
Про надання відкритому акціонерному товариству "По реконструкції, будівництву та ремонту" дозволу на будівництво виробничого корпусу і адміністративно-офісного будинку на вул. Світлогірській, 5/6 у Солом'янському районі"
--------------
Про створення робочої групи для відпрацювання питань забезпечення мешканців міста Києва друкованими засобами масової інформації
--------------
Про переоформлення ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим, ліцензії (НР N 1959 від 15.12.2004)"
--------------
Про видачу ЗАТ "Алчевська телерадіомовна компанія "ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області, ліцензії провайдера програмної послуги"
--------------
Про переоформлення ТОВ Телерадіокомпанії "Телемережа", м. Новомосковськ Дніпропетровської області, ліцензії (НР N 0956 від 11.06.2003)"
--------------
Про поглиблення інтеграції науки та освіти в сучасних умовах
--------------
Про затвердження Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ТРК "Бриз"
--------------
Про затвердження результатів конкурсу із залучення інвесторів для будівництва торговельно-офісного комплексу з паркінгом на місці котлованів над конструкцією станційного комплексу станції метрополітену "Житомирська"
--------------
Інформація для банків про підроблені банкноти номіналом 100 доларів США
--------------
Про затвердження змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
--------------
Про внесення змін та доповнень до листа Держмитслужби від 19.08.06 N 11/2-10/9211-ЕП
--------------
Про класифікацію згідно з УКТЗЕД товару "Шинка "Jamon Serrano"
--------------
Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру
--------------
Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру
--------------
Щодо анулювання ліцензії на право експорту алкогольних напоїв
--------------
Щодо анулювання ліцензії на право здійснення імпорту алкогольних напоїв
--------------
До листа Держмитслужби від 17.04.06 N 11/3-35/4146-ЕП
--------------
Стосовно оподаткування суми матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
--------------
Щодо правових підстав вимагати у платників податків ліцензію на проведення азартних ігор при отриманні торгового патенту на послуги у сфері грального бізнесу
--------------
Стосовно надання банкам України та їх філіям для переукладання нових договорів
--------------
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про рекламу
--------------
Стосовно внесення готівки безпосередньо до каси банку
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів