Законодавство 2006 року

| зміст |
Сторінка 23

Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державних музичних колективів
--------------
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника директора Державного департаменту морського і річкового транспорту Іванова Є.В.
--------------
Про звільнення Білого О.І. з посади голови Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку
--------------
Про призначення Пічугіна О.Ю. заступником Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
--------------
Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403
--------------
Про внесення зміни у додаток 9 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 р. N 1304
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо додаткових заходів із захисту прав людини у кримінальному процесі)
--------------
Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо повноважень районних та обласних державних адміністрацій в частині розпорядження державними землями)
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку малої гідроенергетики України
--------------
Стосовно державної програми газифікації населених пунктів
--------------
Щодо ознайомлення з положеннями Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур
--------------
Про внесення змін до постанови КМУ від 30.12.2005 N 1304
--------------
Про рішення Ради Платіжної організації НСМЕП від 16.10.2006
--------------
Щодо формування резерву під кредитні ризики з урахуванням ризику країни
--------------
Щодо сплати земельного податку
--------------
Про набуття чинності постановою КМУ від 22.06.2006 р. N 193 "Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням"
--------------
Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування
--------------
Про скасування дії заборони перевезень
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Про оподаткування сум комісійної винагороди, що є виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
--------------
Щодо видачі дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг і встановлення режиму роботи підприємств приватної форми власності
--------------
Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
--------------
Про затвердження Положення про депозитарну діяльність
--------------
Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів
--------------
Про затвердження Змін до Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондов...
--------------
Про внесення змін до Указу Президента України від 11 вересня 2006 року N 749
--------------
Про нагородження А. Міхніка орденом князя Ярослава Мудрого
--------------
Про притягнення до відповідальності Ю. Андрійчука
--------------
Про затвердження Змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності Національним депозитарієм України та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про державні нагороди, якими відзначені трудові колективи, навчальні заклади, об'єднання громадян, військові частини і з'єднання
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо питань загальнообов'язкового державного соціального страхування)
--------------
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Стан підготовки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи"
--------------
Про внесення змін та доповнень до наказу Держкомстату України від 30.09.2002 N 357 (із змінами)
--------------
Щодо завершення роботи Комісії з ліквідації Державного департаменту рибного господарства
--------------
Про затвердження Порядку інформування у разі виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах вугільної промисловості України
--------------
Про передачу об'єктів соціальної інфраструктури ДП "Донбасантрацит" у комунальну власність Краснолуцької міської ради"
--------------
Про передачу державного майна з балансу ДП "Поліхім" на баланс ДП "Бар'єр"
--------------
Про створення узгоджувальної робочої групи
--------------
Про затвердження нового складу Комітету з премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики
--------------
Про підготовку до проведення розширеного засідання колегії Мінбуду України з питання "Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства у I-III кварталах 2006 року"
--------------
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства та складу архітектурно-містобудівної ради
--------------
Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році
--------------
Про передачу частини приміщення станції захисту рослин Закарпатської області
--------------
Щодо правонаступництва Кримського республіканського підприємства "Бюро реєстрації і технічної інвентаризації м. Євпаторії"
--------------
Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 07.03.2006 N 4664/06
--------------
Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 24.07.2006 N 5004/06
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про створення робочої групи з питань резистентності ВІЛ в Україні
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 23 березня 2000 року N 10/5а та Порядку здійснення державною виконавчою службою України виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльніс...
--------------
Про видачу та скасування свідоцтв про визнання підприємства декларантом
--------------
Про забезпечення бланками листків непрацездатності
--------------
Про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Щодо затвердження Концепції модернізації діяльності митної служби України
--------------
Про скасування дозволу на право використання відкритого майданчика та складського приміщення як складу тимчасового зберігання
--------------
Про затвердження перерахованого зведеного кошторисного розрахунку робочого проекту консервації будівництва шахти "Центральна-Нова" ДП "Антрацит" м. Антрацит Луганської області"
--------------
Про передачу об'єктів соціальної інфраструктури ВВП "Шахта "Ніканор-Нова" ДП "Луганськвугілля" у комунальну власність територіальної громади міста Зоринська"
--------------
Про перевірку планів антитерористичного захисту на об'єктах Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості
--------------
Про проведення атестації керівників державних підприємств
--------------
Про затвердження ліміту залишку готівки в касі
--------------
Про проведення інвентаризації
--------------
Про забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Державного департаменту продовольства
--------------
Про розподіл тиражу бланків племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси в тваринництві
--------------
Про перевірку сільськогосподарських товаровиробників, яким видано паспорти на право виробництва та реалізації оригінального, елітного насіння і садивного матеріалу
--------------
Про затвердження плану заходів до виконання Окремого доручення Прем'єр-міністра України В.Януковича за підсумками робочої поїздки до м. Києва 9 вересня 2006 року
--------------
Витяг з протоколу N 229 засідання постійно діючої ліцензійної комісії з питань ліцензування заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, створеної наказом Міністра промислової
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Заяви глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про активізацію співробітництва у боротьбі з незаконною міграцією
--------------
Щодо затвердження на вересень 2006 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України
--------------
Про програми допомоги дітям-сиротам
--------------
Про надіслання розпорядження Кабінету Міністрів України
--------------
Щодо митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України з метою ремонту
--------------
Про зміни в грошовому обігу В'єтнаму
--------------
Щодо міграції банкнот високих номіналів
--------------
Щодо зміни терміну подання до НБУ копії договорів на проведення аудиту
--------------
Про продовження терміну реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
--------------
Щодо орієнтовних цін на окремі види паперової продукції та рівень оптових цін на міжнародній Гельсінській біржі станом на 03.10.2006
--------------
Про рішення Ради Платіжної організації НСМЕП від 16.10.2006
--------------
Щодо відкриття відділень в стаціонарній малій архітектурній формі
--------------
Щодо розгляду скарги
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Про застосування схем ухилення від сплати ПДВ
--------------
Про створення юридичної особи шляхом виділу
--------------
Стосовно списання нарахованих сум штрафних санкцій
--------------
Про передприватизаційну підготовку ДП Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин "Агротехпостач"
--------------
Про режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів
--------------
Служба безпеки України Наказ
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ДП "УАТП "Хорів-АВІА" (м. Київ)"
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до АТЗТ "Швея" (Донецька область)"
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 05.10.2006 N 102/385
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 7 червня 2006 року N 282
--------------
Про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби
--------------
Про надання дозволу на право використання відкритого майданчику як складу тимчасового зберігання відкритого типу
--------------
Про затвердження та надання чинності стандарту Мінвуглепрому України
--------------
Про звільнення І. Куцика з посади Радника Президента України - Керівника Головної служби з питань діяльності військових формувань і правоохоронних органів Секретаріату Президента України
--------------
Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2006 року N 1336
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проекти порядку денного засідань Ради глав урядів та Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про Громадську ініціативу щодо проведення Міжнародної акції "Ми - Спадкоємці Перемоги!"
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про захист учасників кримінального судочинства
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення Ради глав держав СНД про Раду з міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Програми реалізації Концепції узгодженої прикордонної політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2007 - 2010 роки
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про заступника Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про основні принципи співробітництва в галузі міграції громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протокольного рішення про нагородження Грамотою Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про головування в Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про удосконалення та реформування Співдружності Незалежних Держав
--------------
Про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу та виконання заходів, спрямованих на забезпечення належного проходження осінньо-зимового періоду 2006/2007 року
--------------
Заява держав - членів Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ
--------------
Про затвердження Проекту прибережних захисних смуг водних об'єктів м. Києва у Святошинському районі
--------------
Про затвердження Проекту прибережних захисних смуг водних об'єктів м. Києва у Шевченківському районі
--------------
Про дозвіл на виконання робіт із прокладання каналізаційної мережі на вул. Кудряшова від перетину з вул. Урицького до перетину з вул. Механізаторів у Солом'янському районі
--------------
Про забезпечення вільних зон для під'їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки до станцій метрополітену, будівель та жилих будинків м. Києва
--------------
Про дозвіл на проектування та будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Підвисоцького (на території колишнього військового містечка N 2) у Печерському районі
--------------
Про затвердження Схеми зовнішніх меж прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду м. Києва у Подільському районі та доповнення до Схеми зовнішніх меж прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду м. Києва у Подільському районі
--------------
Про затвердження Схеми зовнішніх меж прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду м. Києва у Мінському районі (Оболонський район з 30.01.2001 р.) та доповнення до Схеми зовнішніх меж прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду м. Києва у Обо...
--------------
Щодо проведення експертної інвентаризації та перерозподілу племінного матеріалу осетрових видів риб з ВАТ "Полтаварибгосп"
--------------
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.08.2005 N 1561
--------------
Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.07.2003 N 1374
--------------
Про створення комісії з проведення перевірки діяльності 5-го ВГРЗ
--------------
Про проведення інвентаризації підприємств, на яких є заборгованість із заробітної плати працівникам
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 31.08.2006 N 1155
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 02.10.2006 N 1296
--------------
Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на листопад 2006 року
--------------
Про визнання обраним народним депутатом України Гнаткевича Ю.В.
--------------
Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2006 рік
--------------
Про заяву Поставця О.О. - представника кандидата у народні депутати України від виборчого блоку політичних партій "Блок Юлії Тимошенко" Білоуса В'ячеслава Олександровича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 6 жовтня 2006 року за N 21-36-21967"
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Заяви глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про договірно-правове оформлення державних кордонів між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав
--------------
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про підтримку ініціативи Республіки Казахстан щодо її головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2009 році
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про затвердження Проекту прибережних захисних смуг водних об'єктів м. Києва у Солом'янському районі
--------------
Про реєстрацію народного депутата України Гнаткевича Ю.В., обраного 26 березня 2006 року
--------------
Про звернення до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2006 року N 1336
--------------
Про заборону реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ДІУРЕТИДИН
--------------
Про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу МУКАЛТИН
--------------
Про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу РОЗЧИН ЙОДУ СПИРТОВИЙ
--------------
Про оновлення складу робочої групи та додаткові заходи щодо підвищення ефективності її діяльності
--------------
Про зміну складу колегії Держмитслужби
--------------
Про передприватизаційну підготовку ДП "Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування"
--------------
Про затвердження структури центрального апарату Міністерства
--------------
Про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на листопад 2006 року
--------------
Про затвердження Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії
--------------
Резолюція 1718 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5551-му засіданні, 14 жовтня 2006 року
--------------
Про всебічне вивчення та об'єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення
--------------
Про утворення ради з питань координації боротьби з корупцією і організованою злочинністю при Київській обласній державній адміністрації
--------------
Про новий склад конкурсного комітету з питань перевезення пасажирів
--------------
Про охорону Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
--------------
Протокол сорок четвертого засідання Ради залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності
--------------
Резолюція 1717 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5550-му засіданні, 13 жовтня 2006 року
--------------
Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2007 р. зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
--------------
Про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу ВІКАЛІН
--------------
Резолюція 1716 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5549-му засіданні, 13 жовтня 2006 року
--------------
Про звільнення В. Говорухи з посади проректора Національної академії державного управління при Президентові України - директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
--------------
Про затвердження Статуту Центральної санітарно-епідеміологічної станції
--------------
Про повернення і зарахування 10 відсотків ціни продажу об'єкта приватизації, внесених покупцями
--------------
Щодо прийняття рішення про приватизацію нежитлового приміщення
--------------
Про індексацію розцінок
--------------
Про додатковий розподіл медичного обладнання, закупленого за кошти державного бюджету 2005 року, передбачені на фінансування Державної програми КПКВ 2301510
--------------
Про внесення змін до наказу від 21.09.2006 р. N 866 про видачу копій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.09.06 р. N 618 "Про забезпечення регіонів України медичним обладнанням для сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів"
--------------
Про створення комісії для здійснення аналізу ефективності уранового виробництва ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"
--------------
Про делегацію України на XXIX сесію Спільної комісії по виконанню та інспекціях, створеної за Договором між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 3...
--------------
Про Національну концепцію співпраці із закордонними українцями
--------------
Про звільнення В. Горбуліна з посади Радника Президента України - виконуючого обов'язки Керівника Головної служби оборонної політики Секретаріату Президента України
--------------
Про участь Мінагрополітики України у Міждержавній виставці, присвяченій 15-річчю СНД
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про внесення зміни до додатку 1 до постанови НКРЕ від 28.09.2006 N 1282
--------------
Витяг з протоколу N 72 засідання комісії з видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), створеної н...
--------------
Про тимчасову заборону реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ
--------------
Про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу БРИЛЬЯНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО РОЗЧИН
--------------
Про відзначення державними нагородами України
--------------
Про тимчасову заборону реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу МЕТВІХОЛ
--------------
Щодо кадрових питань
--------------
Про надіслання листа Національного банку України від 05.10.06 N 13-123/3674-10477
--------------
Про затвердження постанови Правління Національного банку України від 12.09.2006 N 357
--------------
Про надання роз'яснення (щодо порядку списання безнадійної податкової заборгованості, термін давності якої більше 1095 календарних днів)
--------------
Стосовно можливості здійснення управлінням фонду фінансування будівництва за рахунок власних грошових коштів
--------------
Про сертифікат відповідності
--------------
Стосовно надання матеріальної допомоги в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
--------------
Про комунальний податок
--------------
Щодо надання копії договору про проведення аудиту фінансової звітності за 2006 рік у термін до 01.11.2006
--------------
Щодо заповнення граф 18 та 21 вантажної митної декларації при вивезенні товарів, що знаходяться під митним контролем, з України в контейнерах залізничним транспортом
--------------
Про надіслання Протоколу засідання Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів від 05.10.06 N 26/ГД-10888
--------------
Щодо застосування спеціальних санкцій до іноземних суб'єктів господарської діяльності
--------------
Щодо тимчасового зупинення та скасування дії спеціальної санкції
--------------
Про зміну виду спеціальної санкції
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про призупинення реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками виробничого підрозділу шахти N 8 Солотвинського солерудника смт Солотвин Тячівського району Закарпатської області та адміністрацією Солотвинського солерудника смт Сол...
--------------
Про зняття з реєстрації другої та четвертої вимог у колективному трудовому спорі між найманими працівниками Олександрійської теплоцентралі комунального підприємства "Теплоелектроцентраль" міста Олександрія Кіровоградської області та адміністрацією ко..."
--------------
Щодо сплати комунального податку
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця
--------------
Про призначення В. Кличка Радником Президента України
--------------
Про призначення В. Горбуліна Радником Президента України
--------------
Про призначення І. Пукшина заступником Глави Секретаріату Президента України
--------------
Питання підготовки офіційного візиту в Україну Президента Ісламської Республіки Афганістан
--------------
Питання забезпечення представництва України у Групі високого рівня з формування Єдиного економічного простору
--------------
Про встановлення надбавки
--------------
Про надання допомоги для оздоровлення
--------------
Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 29.09.2006 N 350
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 10 жовтня 2006 р. N 567 "Про організаційну структуру та розподіл функціональних повноважень"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про створення Громадської ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту
--------------
Про порушення виконавської дисципліни
--------------
Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про затвердження статутів санітарно-епідеміологічних закладів Чернігівської області
--------------
Про затвердження статуту Чернігівської обласної санітарно-епідеміологічної станції
--------------
Щодо наявних помилок у внесених митними органами до ЄАІС Держмитслужби електронних копіях зобов'язань про транзит чи про доставку транспортних засобів особистого користування
--------------
Щодо практичного застосування норм Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Австрійською Республікою
--------------
Про введення в обіг ювілейної монети "Михайло Лисенко"
--------------
Справа "Тарнавський проти України" (Заява N 6693/03)"
--------------
Про відзначення у 2006 році Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій
--------------
Справа "Півненко проти України" (Заява N 36369/04)"
--------------
Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України
--------------
Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
--------------
Про ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
--------------
Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України
--------------
Щодо порядку денного Комісії 19.10.2006 р.
--------------
Про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу ЛІНЕКС(R)
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Щодо переліку вагонів, що підпадають під дію розпорядження від 02.10.2006 N ЦЗМ-14/1046
--------------
Щодо оподаткування збором на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства алкогольних напоїв та пива у разі їх реалізації за договором комісії
--------------
Щодо погодження експорту продукції з кольорових металів
--------------
Про виконання протокольного рішення Комісії
--------------
Про призначення та виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
--------------
Про формування державного продовольчого резерву та регіональних запасів продовольчого зерна урожаю 2006 року у Київській області
--------------
Про направлення до м. Кишинеу (Республіка Молдова)
--------------
Про початок опалювального сезону
--------------
Про внесення змін до розпорядження Мінагрополітики України від 6 жовтня 2006 року N 62
--------------
Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика
--------------
Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ЗАТ "Магній"
--------------
Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Сонар"
--------------
Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об'єднаної кредитної спілки
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про обмеження перевезень
--------------
Щодо введення обмеження перевезень
--------------
Щодо веедення обмеження перевезень
--------------
Стосовно тимчасового закриття станції Паняряй Лит Литовської залізниці
--------------
Щодо погодження експорту продукції з кольорових металів
--------------
Щодо експорту алюмінієвих протекторів для суден
--------------
Щодо розробки методик визначення фактичних об'ємів аграрного виробництва за даними космічного знімання
--------------
Про підготовку пропозицій ВАТ "Укртелеком" до Каталогу пропозицій про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж"
--------------
Про затвердження пропозицій щодо внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
--------------
Про видачу та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу
--------------
Про звіт Державної інспекції зв'язку щодо результатів роботи за три квартали 2006 року
--------------
Про внесення змін до Переліку дитячих оздоровчих закладів - одержувачів бюджетних коштів у 2006 році
--------------
Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 29 вересня 2006 року N 349
--------------
Про затвердження нормативного документа "Виконання технологічних захистів та блокувань під час використання мазуту та природного газу у котельних установках відповідно до вимог безпеки. Правила"
--------------
Про затвердження результатів інвентаризації державного майна, яке не підлягає приватизації та знаходиться на балансі ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
--------------
Про затвердження переліку підприємств Міністерства палива та енергетики, що підлягають корпоратизації, та графіка її проведення
--------------
Щодо науково-методичного, експертного та інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації положень Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"
--------------
Про внесення СП "Гассіб" до Реєстру підприємств, щодо товарів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення"
--------------
Про видачу ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про видачу ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Ревматологія"
--------------
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали
--------------
Про додатковий розподіл медичного обладнання, закупленого за кошти державного бюджету 2005 року, передбачені на фінансування Державної програми КПКВ 2301510
--------------
Про додатковий розподіл медичного обладнання, закупленого за кошти державного бюджету 2005 року, передбачені на фінансування Державної програми КПКВ 2301370
--------------
Щодо проведення клініко-епідеміологічного дослідження вакцини Тетракт-ХІБ виробництва Sanofi Pasteur
--------------
Про проведення перевірки стану виконавської дисципліни в департаменті державних цільових програм
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про затвердження плану організаційних заходів до окремих положень проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
--------------
Про внесення Змін та доповнень до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
--------------
Про скасування міждержавних стандартів
--------------
Про організацію взаємодії МНС України з Верховною Радою України
--------------
Про заходи щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2006 N 1376
--------------
Про встановлення надбавки
--------------
Про встановлення надбавки
--------------
Про встановлення надбавки
--------------
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій
--------------
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій
--------------
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій
--------------
Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій
--------------
Щодо обмеження будь-яких перевезень на всі станції Болгарії
--------------
Про призупинення діяльності спеціалізованої вченої ради К 05.052.04 Вінницького національного технічного університету
--------------
Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ТОВ "Енергохолдинг"
--------------
Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії для ВАТ "Центренерго"
--------------
Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ТОВ "ШП "Харківенергоремонт"
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої Товариству з обмеженою відповідальністю "НВФ "Метмашпром"
--------------
Про видачу ліцензій ТОВ "ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ"
--------------
Про видачу ліцензії на виробництво електричної енергії ТОВ "РАЙЗ-ЦУКОР"
--------------
Про анулювання ліцензії на виробництво електричної енергії, виданої ТОВ "ШОСТКА-ТЕПЛО"
--------------
Про видачу ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ВАТ "СТАЛЬ"
--------------
Про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік
--------------
Про анулювання ліцензії на виробництво електричної енергії, виданої ВАТ "ЛОХВИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
--------------
Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Ексім-Енергогаз"
--------------
Про видачу ЗАТ "Тепловоденергія" ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів