Законодавство 2006 року

| зміст |
Сторінка 39

Про встановлення строку повернення тари, яка за умовами договору (контракту) є зворотна (заставна)
--------------
Про внесення змін до переліку органів ліцензування
--------------
Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України п'ятого скликання
--------------
Про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік
--------------
Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом ВАТ "Кримгаз"
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про утворення робочої групи із забезпечення діяльності Державної комісії з питань реформування Збройних Сил, інших військових формувань та оборонно-промислового комплексу
--------------
Про розміщення Центру обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування
--------------
Про погодження продажу земельної ділянки
--------------
Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
--------------
Щодо всебічного сприяння громадянам України, що евакуюються з території Лівану та Сирії
--------------
Щодо застосування спеціальних санкцій
--------------
Про анулювання ліцензії
--------------
Про операції з металопродукцією
--------------
Про введення в дію наказу Держмитслужби України
--------------
Про скасування листів-погоджень та ліцензій на експорт металопродукції
--------------
Про надіслання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2006 N 418-р
--------------
Про надіслання листа Міністерства промислової політики України від 19.07.2006 N 01/5-1-592
--------------
Про оподаткування спадщини
--------------
Щодо акредитації експерта-гемолога
--------------
Ставки фіксованого податку з фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва
--------------
Про надання державної фінансової допомоги періодичним друкованим виданням для дітей та юнацтва "Світ молоді", "Долонька", Артклас", "Веселочка"
--------------
Про необхідність усунення порушень Міністерством транспорту та зв'язку України принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль..."
--------------
Щодо фінансування заходів з охорони праці, промислової безпеки та санітарії за I півріччя 2006 року
--------------
Про призначення стипендій Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професій "Продавець продовольчих товарів", "Штукатур", "Оператор комп'ютерного набо..."
--------------
Стан розроблення та впровадження проектів державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій для підготовки кваліфікованих робітників
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Республікою Болгарія через територію України
--------------
Щодо відміток у реєстраційних документах на транспортні засоби
--------------
Щодо правомірності дій митних органів
--------------
Щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою
--------------
Щодо роз'яснення з питань застосування деяких норм діючого законодавства
--------------
Про внесення змін та доповнень до лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2006/2007 року
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.05.2005 N 226
--------------
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші
--------------
Про внесення змін до Розподілу коштів державного бюджету, передбачених у 2006 році для фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають влас...
--------------
Про затвердження галузевої статистичної форми звітності N 47-здоров "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів" та інструкції щодо її заповнення"
--------------
Про реорганізацію Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони здоров'я України
--------------
Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Львівський експериментальний механічний завод" (код за ЄДРПОУ 1284761)"
--------------
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші
--------------
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Про призначення академічної стипендії імені Олеся Гончара на 1 семестр 2006/07 навчального року
--------------
Про призначення академічної стипендії імені Вадима Гетьмана студентам вищих економічних навчальних закладів на I семестр 2006/07 навчального року
--------------
Про призначення академічної стипендії імені М.С.Грушевського студентам вищих навчальних закладів на I семестр 2006/07 навчального року
--------------
Про призначення академічної стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів на I семестр 2006/07 навчального року
--------------
Про перейменування професійно-технічних навчальних закладів Волинської області
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Служби безпеки України та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у спра...
--------------
Про видачу та скасування ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
--------------
Про видачу та скасування свідоцтв про визнання підприємства декларантом
--------------
Щодо заборони імпорту в Україну з неблагополучних адміністративних територій Республіки Хорватії свиней, продуктів та сировини з них
--------------
Щодо заборони імпорту в Україну з адміністративних територій неблагополучних по хворобі Ньюкасла птиці, продуктів та сировини з неї
--------------
Про розгляд листа
--------------
Про надання позики на умовах фінансового кредиту
--------------
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
--------------
Щодо експорту алюмінієвих профілів
--------------
Щодо експорту алюмінієвого профілю
--------------
Щодо штрафних санкцій за здійснення діяльності без торгового патенту
--------------
Щодо надання пільг з оплати за спожиту електричну енергію суддям та членам їх сімей
--------------
Щодо механізму здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
--------------
Щодо ліцензування у сфері теплопостачання
--------------
Щодо надіслання копії постанови Вищого адміністративного суду України від 02.06.06
--------------
Щодо переліку уповноважених банків
--------------
Про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру Держмитслужби України
--------------
Про внесення змін до реєстру товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
--------------
Про анулювання реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
--------------
Про продовження терміну реєстрації товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності
--------------
Щодо недійсності книжки МДП
--------------
Щодо реструктуризації поточних податкових зобов'язань, які виникають внаслідок списання податкового боргу
--------------
Щодо продажу основних фондів
--------------
Щодо ПДФО з компенсації за використання особистих автомобілів
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
--------------
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне співробітництво
--------------
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про взаємну охорону секретної інформації
--------------
Про прийняття змін до Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права
--------------
Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 26.04.06 N 335
--------------
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали
--------------
Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
--------------
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату у дітей
--------------
Про державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2006 році
--------------
Про створення комісії по вивченню питання щодо розподілу приміщень по вул. Грінченка, 1
--------------
Про затвердження Примірного положення про обласний (Кримський республіканський) державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
--------------
Про внесення змін до Переліку видів спорту, що визнані в Україні
--------------
Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Львівської області
--------------
Про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДАК "Донбасвуглеавтоматика" за 2004 - 2005 роки"
--------------
Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДП "Торезантрацит" за 2004 - I квартал 2006 року"
--------------
Про затвердження рішення колегії Мінвуглепрому від 24 липня 2006 року
--------------
Про створення міжвідомчої робочої групи щодо здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах
--------------
Про затвердження Розподілу бюджетних коштів за КПКВ 2801350 "Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" за рішенням Комісії від 20.07.2006"
--------------
Про втрату чинності наказу Міністерства транспорту України від 16.04.97 N 140
--------------
Про внесення змін до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах
--------------
Заява з приводу загибелі спостерігачів Організації Об'єднаних Націй
--------------
Про відставку Гадзала Я.М.
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2006 р. N 46
--------------
Про звільнення Іщук О.М. з посади голови Державного департаменту продовольства
--------------
Про державний історико-культурний заповідник "Посулля"
--------------
Про внесення зміни до Указу Президента України від 23 травня 2005 року N 841
--------------
Про звільнення В. Коршунова з посади заступника Голови Служби безпеки України
--------------
Про звільнення В. Пшеничного з посади заступника Голови Служби безпеки України
--------------
Про звільнення Сумської Н.В. з посади Голови Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі
--------------
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2004 N 1309
--------------
Про підготовку та відзначення 190-річчя від дня народження М.І. Костомаров
--------------
Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про справочинство"
--------------
Про передачу майнових комплексів військових містечок N 2 та 3 у смт Сарата
--------------
Про передачу цілісних майнових комплексів військових радгоспів до сфери управління Мінагрополітики
--------------
Про виведення Пашинського С.В. із складу наглядової ради Державної іпотечної установи
--------------
Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2003 р. N 599
--------------
Про виділення коштів для проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків зсувних процесів у м. Куп'янську
--------------
Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд про скасування візових вимог для пред'явників дипломатичних, службових та офіційних паспортів
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про тимчасове виконання обов'язків Голови Державного комітету України з державного матеріального резерву
--------------
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року
--------------
Про відновлення циркуляційних систем гарячого водопостачання
--------------
Про фінансову допомогу Спілці міських громадських організацій інвалідів м. Києва у 2006 році
--------------
Про дозвіл на виконання робіт із прокладання газопроводу на пров. Радищева від вул. Світлогорської до об'єкта на вул. Радищева 10/14 у Солом'янському районі
--------------
Про надання дозволу відкритому акціонерному товариству "Київський завод металовиробів ім. Письменного" на будівництво адміністративної будівлі для розміщення офісу заводоуправління на вул. Горького, 50 у Голосіївському районі"
--------------
Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення в Київській області 15-ї річниці незалежності України
--------------
Про зняття з контролю розбіжностей між найманими працівниками Черкаського воєнізованого аварійно-рятувального взводу Олександрійського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону міста Черкаси та Державною спеціальною (воєнізован...
--------------
Про перетворення казенних підприємств у державні комерційні підприємства
--------------
Про доповнення пункту 7 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни
--------------
Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403
--------------
Про звільнення Федорчука Б.П. з посади Голови Державного комітету України з державного матеріального резерву
--------------
Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби та визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 978 і від 16 травня 2001 р. N 503
--------------
Про призначення Пишного В.М. заступником Міністра палива та енергетики України
--------------
Про забезпечення спортивним одягом, взуттям та аксесуарами, спортивним інвентарем індивідуального користування
--------------
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922 і від 26 жовтня 2001 р. N 1440
--------------
Про затвердження Порядку опечатування органами державної контрольно-ревізійної служби кас, касових приміщень, складів та архівів
--------------
Про звільнення Попова П.Д. з посади керівника торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Австрійській Республіці
--------------
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея про безвізові поїздки громадян, які користуються дипломатичними паспортами
--------------
Про затвердження Порядку використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для придбання українських народних інструментів та її розподілу
--------------
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації
--------------
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року
--------------
Про перерахування коштів
--------------
Про реалізацію статті 28 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
--------------
Про будівництво залізничної лінії Ізмаїл - Рені
--------------
Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульовани...
--------------
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо державних цільових програм та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1091
--------------
Питання виготовлення бланків посвідчень ветеранів війни і бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків
--------------
Питання Ради стандартизації та технічного регулювання
--------------
Про визнання договору та додаткової угоди недійсними
--------------
Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів
--------------
Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року
--------------
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.09.2003 N 963
--------------
Про скасування Постанови Верховної Ради України "Про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України"
--------------
Про призначення Бахматюка О.Р. заступником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
--------------
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування звинувачень у підкупі народних депутатів України
--------------
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання порушення законодавства під час проведення виборів до органів місцевого самоврядування в м. Черкаси у 2006 році
--------------
Про перерахування коштів
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.06.2006 N 867
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 25.07.2006 N 990 "Про перерахування коштів"
--------------
Щодо затвердження на серпень 2006 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України
--------------
Про нагородження Почесною Грамотою Центральної виборчої комісії
--------------
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування факту порушень прав народних депутатів України
--------------
Про фінансовий звіт про використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
--------------
Про облік коштів приватних нотаріусів і адвокатів
--------------
Про анулювання ліцензії
--------------
Щодо переліку товарів, які ввозяться ВАТ "Луцький автомобільний завод"
--------------
Щодо скасування державної реєстрації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, які мають прострочену дебіторську заборгованість
--------------
Щодо погодження здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, віднесених до компетенції Енергетичної регіональної митниці, в іншій митниці
--------------
Щодо застосування антидемпінгових заходів
--------------
Щодо переліку товарів, що використовуються у промисловому виробництві транспортних засобів
--------------
Щодо отримання згоди органів опіки та піклування
--------------
Щодо видачі пільгових торгових патентів для медичного приладдя
--------------
Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Пристрої і системи телемеханіки. Протокол обміну телеінформацією"
--------------
Про внесення Змін до Положення про Громадську колегію при ДПА України
--------------
Про план заходів з удосконалення внутрішнього фінансового контролю
--------------
Про Реєстр асоціацій товаровиробників України
--------------
Про внесення змін до наказів МОЗ України
--------------
Про забезпечення лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та антиретровірусною терапією в Україні
--------------
Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України
--------------
Про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Бессарабський ринок"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками цеху N 113 державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова та генеральним директором державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками цеху N 160 державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова та генеральним директором державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками цеху N 150 державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова та генеральним директором державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками цеху N 110 державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова та генеральним директором державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного тудового спору між найманими працівниками цеху N 642 державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова та генеральним директором державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева" міста Харкова"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками Новокаховського психоневрологічного диспансеру Новокаховської центральної міської лікарні міста Нова Каховка Херсонської області та Новокаховською міською радою Херсонськ...
--------------
Про перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Ровенькиантрацит" за 2004 - 2005 роки та I півріччя 2006 року"
--------------
Про перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Шахта "Вінницька" за 01.12.2005 - 01.06.2006 роки"
--------------
Про формування програми розвитку гірничих робіт підприємств вугільної промисловості на 2007 рік
--------------
Про заходи щодо впорядкування грального бізнесу в м. Києві
--------------
Про виділення коштів для лікування хворих Нагаєвської Вікторії Федорівни, Нагаєвського Федора Володимировича, Лесних Вадима Олександровича, Нагаєвської Лариси Сергіївни, Нагаєвської Надії Петрівни
--------------
Про встановлення граничної торговельної надбавки на хліб і хлібобулочні вироби
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Питання Міжвідомчої групи України у Віртуальному Центрі ГУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів
--------------
Про призначення В. Рогового головою Миронівської районної державної адміністрації Київської області
--------------
Про виділення коштів для здійснення невідкладної евакуації до України українських громадян та членів їх сімей, які перебувають на території Ліванської Республіки
--------------
Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 N 116
--------------
Про затвердження Змін до Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України
--------------
Про призначення суддів
--------------
Про призначення голови місцевого загального суду
--------------
Про присвоєння військового звання суддям військових судів
--------------
Про внесення змін до Указу Президента України від 14 лютого 2006 року N 13
--------------
Про нагородження медаллю "За працю і звитягу" працівників прокуратури Автономної Республіки Крим"
--------------
Про призначення голови апеляційного загального суду, голів та заступників голів місцевих загальних судів
--------------
Про деякі питання організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі та захисту прав власників земельних ділянок
--------------
Про внесення змін до Положення про торговельно-економічну місію у складі закордонної дипломатичної установи України
--------------
Про внесення змін до Указу Президента України від 17 січня 2002 року N 34
--------------
Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Про внесення змін до складу Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України
--------------
Про затвердження структури Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
--------------
Про стан роботи з розгляду скарг платників податків за I півріччя 2006 рок
--------------
Про припинення діяльності Пологівської державної сільськогосподарської машинно-технологічної станції
--------------
Про виділення коштів на проведення профілактичних заходів
--------------
Про прийняття цілісного майнового комплексу державного підприємства "Відгодівельний радгосп "Розівський"
--------------
Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України, і Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної ...
--------------
Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
--------------
Про затвердження Вимог до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів
--------------
Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
--------------
Про затвердження персонального складу Громадської колегії при ДПА України
--------------
Витяг з протоколу N 68 засідання комісії з видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), створеної н...
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про створення відокремленого структурного підрозділу Луганського національного аграрного університету у Донецькій області
--------------
Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом
--------------
Про делегування повноважень міністерства установам (організаціям) по затвердженню відомостей про обсяги виконаних робіт виконавцям програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, що визначені у 2006 році
--------------
Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому України від 27.02.2006 N 144
--------------
Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств сфери управління МНС України, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часто...
--------------
Про затвердження клініко-організаційного керівництва
--------------
Про затвердження навчального посібника
--------------
Про припинення застосування СНиП 2.01.07-85 "Навантаження і вплив. Норми проектування"
--------------
Про припинення застосування ГОСТ 1991-82, ГОСТ-23306-87
--------------
Про втрату чинності ДСТУ Б В.2.6-1-95
--------------
Про внесення змін до деяких наказів Мінвуглепрому про утворення ліквідаційних комісій та здійснення заходів з ліквідації
--------------
Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДП "Сніжнеантрацит" за період з 01.01.2004 по 31.03.2006"
--------------
Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до СП "Вітмарк-Україна" в формі ТОВ (Одеська область)"
--------------
Про втрату чинності наказу Міністерства праці України від 17.04.96 N 41
--------------
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про розподіл Тест-систем, витратних матеріалів та обладнання, що надані Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні в якості гуманітарної допомоги в 2006 році
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Рубіжанський краситель" (Луганська область)"
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ПП "Друза" (Дніпропетровська область)"
--------------
Зміни до Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток
--------------
Зміни до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків
--------------
Щодо внесення змін до розділу 5 Тарифної політики залізниць України на 2006 фрахтовий рік
--------------
Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
--------------
Щодо внесення змін у Тарифне керівництво 4 щодо виконання комерційних операцій
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ВАСІКА
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ХОЛЕНЗИМ
--------------
Щодо змін у Тарифному керівництві 4 по залізницях країн СНД
--------------
Зміни та доповнення до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу
--------------
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 136
--------------
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 р. N 295
--------------
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про відмову в реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками структурного підрозділу "Шахта імені М.П.Баракова" відкритого акціонерного товариства "Краснодонвугілля" міста Суходільська Луганської області та адміністрацією відкрито..."
--------------
Про встановлення меморіальної дошки Савінову Аркадію Йосиповичу
--------------
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про реадмісію осіб
--------------
Про затвердження змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.06.2006 N 982
--------------
Про дозвіл на прокладання зовнішніх інженерних мереж до жилого будинку на вул. Лабораторній, 8 у Печерському районі
--------------
Про затвердження мінімально допустимого рівня цін на молоко і вершки на 2006 рік
--------------
Про норматив відрахування коштів на поточний рахунок ДП "Укренерговугілля" на серпень 2006 року"
--------------
Про затвердження переліку підприємств, установ та організацій, що здійснюють квартирний облік працівників, які потребують поліпшення житлових умо
--------------
Про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік
--------------
Про проведення спеціального пленарного засідання Верховної Ради України
--------------
Про визначення уповноваженого банку, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії
--------------
Про затвердження Порядку видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів
--------------
Щодо обліку зборів за перестановку приватних та орендованих вагонів
--------------
Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України працівників та трудових колективів галузі з нагоди Дня шахтаря
--------------
Про проект Київської обласної Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки
--------------
Про віднесення міст обласного значення Київської області до груп за оплатою праці працівників установ і організацій, посадові оклади в яких установлюються залежно від цих груп
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Спартак" міста Суми та головою правління відкритого акціонерного товариства "Спартак" міста Суми"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками обласного комунального підприємства "Аеропорт Херсон" міста Херсона та генеральним директором обласного комунального підприємства "Аеропорт Херсон" міста Херсона"
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками дочірнього підприємства "Кролевецький комбінат хлібопродуктів" державної акціонерної компанії "Хліб України" міста Кролевця Сумської області та директором дочірнього підп..."
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками першого, другого, третього, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, хірургічного, рентгенологічного, амбулаторно-поліклінічного відділень туберкульозної лікарні Херсонської ...
--------------
Про продаж акцій ВАТ "Комсомольське рудоуправління"
--------------
Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-вод "Звіт про наявність власних морських і річкових суден, вантажних та пасажирських причалів-набережних"
--------------
Про затвердження Статуту Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (нова редакція)"
--------------
Про внесення змін до Інструкції про порядок обліку платників податків
--------------
Про внесення змін та доповнень до положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі
--------------
Про утворення Робочої групи з питань координації впровадження інструменту Тwinning
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 15 липня 2002 р. N 197
--------------
Про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про затвердження Положення про ТК 128 "Каучуки, гуми та гумові вироби" та зміни керівного складу ТК 128"
--------------
Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" та інших нормативно-правових актів (Форми NN 6-ОПП, 7-ОПП, 8-ОПП, 22-ОПП, 18-ОПП)"
--------------
Про підведення підсумків вісімдесят восьмого спеціалізованого аукціону за грошові кошти
--------------
Про внесення змін до Переліку об'єктів груп В, Г та об'єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу у 2006 році
--------------
Про визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів
--------------
Про затвердження нової редакції кваліфікаційної характеристики посади "соціальний працівник"
--------------
Про державну експертизу ДЦНТП
--------------
Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Мінприроди України матеріалів про адміністративні правопорушення
--------------
Про анулювання копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів
--------------
Про відмову у видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про внесення зміни до наказу Державної митної служби України від 18.04.2005 N 299
--------------
Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету за КПКВ 2801510 "Фінансова підтримка розвитку хмелярства", передбачених помісячним розписом державного бюджету"
--------------
Про Українсько-Російську Комісію, з питань рибальства в Азовському морі
--------------
Про скасування наказу Мінагрополітики України від 19 червня 2006 р. N 307
--------------
Щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини
--------------
Щодо інформації Державтоінспекції МВС України
--------------
Про надіслання витягу з Реєстру атестованих судових експертів
--------------
Щодо затвердження Порядку формування й оновлення Довідника контрольних показників митної вартості товарів при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів
--------------
Про виконання Протоколу про співпрацю
--------------
Щодо тимчасового зупинення та скасування дії спеціальної санкції
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів