Законодавство 2006 року

| зміст |
Сторінка 47

Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей
--------------
Про завдання Міжвідомчої робочої групи з питань виконання міжнародно-правових зобов'язань України, що випливають з її статусу Консультативної сторони Договору про Антарктику 1959 року
--------------
Про підсумки проведення у 2006 році Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт "Вчитель - моє покликання"
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про затвердження Порядків визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах на підприємствах транспорту, пошти та зв'язку
--------------
Про затвердження роз'яснення "Щодо порядку формування спостережної (наглядової) ради в акціонерних товариствах"
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Деякі питання організації діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
--------------
Рішення про конкурс на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення в галузі якості продукції та послуг
--------------
Про внесення зміни у додаток 9 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 р. N 1304
--------------
Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення
--------------
Про внесення змін до Порядку здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України
--------------
Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва
--------------
Про передачу акцій ВАТ "Луцьке авіапідприємство" у спільну власність територіальних громад Волинської області"
--------------
Про затвердження фінансового плану державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на 2006 рік"
--------------
Деякі питання ДАХК "Дніпровський машинобудівний завод"
--------------
Про передачу Державного історико-культурного заповідника в м. Белзі до сфери управління Мінбуду
--------------
Про затвердження плану заходів щодо посилення соціального захисту колишніх політичних в'язнів і репресованих та членів їх сімей на 2006-2010 роки
--------------
Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках
--------------
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Голови Держкомкордону України від 20.07.2001 N 444
--------------
Про внесення зміни до Порядку використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості
--------------
Про встановлення розміру плати за використання бюджетної позики виробниками зерна у межах режиму державних заставних закупівель на 2006/07 маркетинговий рік
--------------
Про вилучення та надання в оренду підприємствам земельних ділянок для видобування корисних копалин і зміну цільового призначення земель
--------------
Про внесення змін до плану заходів з підготовки та відзначення 10-ї річниці Конституції України
--------------
Про передачу нерухомого майна у м. Мелітополі в державну власність
--------------
Про передачу будівлі в м. Сумах у державну власність
--------------
Про затвердження фінансового плану ДАК "Хліб України" на 2006 рік"
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. N 585
--------------
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та...
--------------
Питання розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь
--------------
Про внесення зміни до пункту 6 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1063
--------------
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі туризму
--------------
Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року
--------------
Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
--------------
Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України з питань визначення банків - агентів Кабінету Міністрів України з обслуговування іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України
--------------
Про затвердження Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами
--------------
Про внесення зміни у додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
--------------
Про надання гуманітарної допомоги Киргизькій Республіці
--------------
Про затвердження консолідованого фінансового плану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та основних показників зведеного руху коштів Компанії на 2006 рік"
--------------
Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України
--------------
Про підготовку та проведення Міжнародної науково-технічної телекомунікаційної конференції
--------------
Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України
--------------
Про розгляд пропозицій ВАТ "Укртелеком" до каталогу пропозицій про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж"
--------------
Про підготовку інформації щодо антидемпінгового (спеціального) розслідування стосовно імпорту в Україну коксівного вугілля
--------------
Про відзначення Всесвітнього дня архітектури та Дня архітектури України
--------------
Про відзначення переможців міського конкурсу "До чистих джерел" за підсумками 2005 року"
--------------
Про розгляд складу Науково-технічної ради Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
--------------
Про розгляд пропозицій щодо затвердження складу Громадської ради при Національній комісії з питань регулювання зв'язку України
--------------
Стосовно порушених питань
--------------
Стосовно податку з доходу фізичних осіб
--------------
Методичні рекомендації щодо здійснення перевірок суб'єктів господарювання, які використовують цінні папери у фінансово господарській діяльності, та порядку документування виявлених порушень податкового законодавства
--------------
Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
--------------
Щодо звільнення від оподаткування операцій з надання благодійної допомоги
--------------
Про розгляд листа
--------------
Про набрання чинності постанов Кабінету Міністрів України від 13 травня 2006 року N 670 та від 5 червня 2006 року N 786
--------------
Щодо плану роботи Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
--------------
Про відповідність ВАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "УКРАЇНСЬКИЙ СТАНДАРТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про ефективність використання ліцензій із застосуванням технології IP-телефонії
--------------
Про організацію національного роумінгу між телекомунікаційними мережами рухомого (мобільного) зв'язку
--------------
Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Українська нерухомість" ТОВ "Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів "Укрсоц - Капітал" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про затвердження роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок реєстрації випуску цінних паперів у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Щодо надання роз'яснень стосовно отримання ліцензій в сфері теплопостачанн
--------------
Щодо тимчасового зупинення та скасування дії спеціальних санкцій
--------------
Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
--------------
Щодо тарифних ставок на перевезення вантажу
--------------
Щодо відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з виплатою допомоги на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання
--------------
Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 25.11.2004 N 01-8/3041 "Про практику Верховного Суду України щодо застосування законодавства про позовну давність"
--------------
Про введення в обіг пам'ятної монети "10 років Конституції України"
--------------
Щодо порядку виплати дивідендів
--------------
Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 22.12.2004 N 01-8/3292 "Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про вексельний обіг"
--------------
Про затвердження переліку споживачів, на яких поширюється обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні
--------------
Про притягнення до відповідальності Ю. Радькова
--------------
Протокол засідання комісії з видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), створеної наказом Міністр...
--------------
Про звільнення М. Кирилюка з посади голови Дарницької районної державної адміністрації м. Києва
--------------
Про звільнення О. Панькевича з посади голови Бродівської районної державної адміністрації Львівської області
--------------
Про звільнення І. Давидяка з посади голови Мостиської районної державної адміністрації Львівської області
--------------
Про продовження дії постанови НКРЕ від 17.05.2002 N 493
--------------
Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Полтаванафтогазпостач"
--------------
Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ПП "Укрпромзахист"
--------------
Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ДП "У.П.К.-ресурс"
--------------
Угода про позику (Проект розширення доступу до ринків фінансових послуг) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
--------------
Про звільнення Морозова М.М. з посади Голови Державної служби експортного контролю України
--------------
Про звільнення Р. Новоженця з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області
--------------
Про звільнення В. Паховчишина з посади голови Самбірської районної державної адміністрації Львівської області
--------------
Про зміни у складі Ради з питань створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
--------------
Про призначення О. Оболенського першим віце-президентом Національної академії державного управління при Президентові України
--------------
Про розміщення підрозділів Державної податкової адміністрації
--------------
Про розміщення Секретаріату Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками Олександрійської філії "Розріз "Морозівський" товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" м. Олександрія Кіровоградської облас..."
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками Херсонської філії відкритого акціонерного товариства "Гідромеханізація" міста Херсона та виконуючим обов'язки голови правління відкритого акціонерного товариства "Гідроме..."
--------------
Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.09.2003 N 963
--------------
Щодо внесення доповнення до Порядку округлення провізних платежів при розрахунках за тарифами
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про ліквідацію митного ліцензійного складу ПП "АРКАД"
--------------
Про ліквідацію митного ліцензійного складу ЗАТ "НАТУРФАРМ"
--------------
Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування положень Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"
--------------
Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету за КПКВ 2801510 "Фінансова підтримка розвитку хмелярства", передбачених помісячним розписом державного бюджету"
--------------
Про затвердження податкового роз'яснення
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 28.02.2006 N 88
--------------
Про проведення Року України в Грузії
--------------
Про призначення В. Рогаліна начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України
--------------
Про присвоєння І. Тенюху військового звання
--------------
Про присвоєння рангу державного службовця
--------------
Про призначення заступника Голови Вищого господарського суду України
--------------
Про призначення голови Донецького апеляційного адміністративного суду
--------------
Про внесення змін до Указу Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1173
--------------
Про деякі питання присудження Державної премії України в галузі науки і техніки
--------------
Про створення відокремлених структурних підрозділів Львівського державного аграрного університету в Івано-Франківській області
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про припинення діяльності державного підприємства СКТБ "Елегал"
--------------
Про припинення (шляхом ліквідації) Київського державного спеціалізованого управління "Електронбуд"
--------------
Про виконання обов'язків
--------------
Про затвердження нормативних документів з нормування праці
--------------
Про заходи щодо прискорення ліквідації державної виробничої фірми технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок"
--------------
Про оголошення конкурсу на зміщення посади ректора Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості
--------------
Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань з підрозділами податкової міліції при застосуванні заходів з погашення податкового боргу
--------------
Про внесення зміни до Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції
--------------
Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
--------------
Про затвердження Змін до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України
--------------
Про затвердження форм державних статистичних спостережень та форм первинної облікової документації зі статистики цін
--------------
Про видачу та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу
--------------
Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про нагородження Почесною грамотою Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку
--------------
Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 06.06.2005 N 421
--------------
Про визнання такою, що втратила чинність постанови НКРЕ від 23.02.2006 N 252
--------------
Про внесення змін до додатку постанови НКРЕ від 29.05.2006 N 716
--------------
Щодо затвердження на липень 2006 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України та скасування постанови НКРЕ від 23...
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 13.03.2006 N 309
--------------
Про звільнення Гаманюка Л.Ю. з посади заступника Голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів - начальника Державної інспекції з енергозбереження - головного державного інспектора з енерг...
--------------
Про звільнення Андрійчука Ю.А. з посади члена Національної комісії регулювання електроенергетики України
--------------
Про призначення Ященка Ю.П. першим заступником Голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів - начальником Державної інспекції з енергозбереження - головним державним інспектором з енергоз...
--------------
Про звільнення Настасієнка В.М. з посади заступника Голови Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
--------------
Про призначення Лушкіна В.А. членом Національної комісії регулювання електроенергетики України
--------------
Про призначення Юхновського І.Р. виконуючим обов'язки Голови Українського інституту національної пам'яті
--------------
Про призначення Настасієнка В.М. заступником директора Державного департаменту авіаційного транспорту
--------------
Про призначення Іванківа О.Л. першим заступником Голови Українського інституту національної пам'яті
--------------
Про призначення Щорби М.А. заступником директора Державного департаменту авіаційного транспорту
--------------
Про призначення Авраменка О.М. директором Державного департаменту авіаційного транспорту
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про затвердження форм державного статистичного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств
--------------
Щодо застосування чинного законодавства, порядку нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
--------------
Щодо оподаткування транспортних засобів
--------------
Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки
--------------
Про захворювання птиці на високопатогенний грип в Угорщині (район Бач-Кіскун)
--------------
Щодо надання роз'яснення стосовно ведення касових операцій у національній валюті в Україні
--------------
Резолюція 1691 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5473-му засіданні, 22 червня 2006 року
--------------
Про сформування та реєстрацію в апараті Верховної Ради України коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України п'ятого скликання
--------------
Про створення у Верховній Раді України п'ятого скликання Коаліції демократичних сил
--------------
Про внесення змін до Тимчасового регламенту Фонду державного майна України
--------------
Про затвердження форми звітності "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" N 1-дбст та Інструкції щодо її заповнення"
--------------
Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України аб...
--------------
Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307
--------------
Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів підприємницької діяльності, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого
--------------
Про затвердження форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища
--------------
Про внесення змін до структури Державного комітету України з державного матеріального резерву
--------------
Про організацію роботи з питань ліцензування
--------------
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші
--------------
Щодо внесення змін до форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році
--------------
Про визначення посадової особи, відповідальної за організаційне та інформаційне забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень
--------------
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на III квартал 2006 року
--------------
Про скасування наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.06.2005 N 95
--------------
Про затвердження та надання чинності настановам Мінвуглепрому України
--------------
Про забезпечення оброблення цілком таємної інформації в автоматизованій системі з питань мобілізаційної підготовки (АСМП)
--------------
Про внесення змін до наказу ФДМУ від 01.12.2005 N 3075 "Про включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про надання ліцензіатами, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, документів та інформації, необхідної для виконання Комісією своїх повноважень
--------------
Про усунення порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Луксор"
--------------
Про включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку
--------------
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші
--------------
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші
--------------
Щодо експорту продукції, виготовленої без використання кольорових металів
--------------
Щодо експорту драбин з дюралюмінію
--------------
Щодо експорту драбин з дюралюмінію
--------------
Щодо надання роз'яснення
--------------
Щодо застосування окремих норм законодавства України з діяльності по наданню ритуальних послуг
--------------
Щодо деяких питань з приводу вирахування середньої заробітної плати для розрахунку виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
--------------
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 745
--------------
Щодо необхідності одержання ліцензії на турагентську діяльність
--------------
Про діяльність Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм"
--------------
Про внесення змін до Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію
--------------
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом
--------------
Про Картку податкового боргу
--------------
Щодо інформації Мінекономіки
--------------
Щодо інформації Мінекономіки
--------------
Про подання статистичного звіту за формами N N 522, 552 та 527
--------------
Про внесення змін до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги
--------------
Про затвердження протокольних рішень сертифікаційних комісій Аудиторської палати України і регіональних відділень АПУ
--------------
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші
--------------
Про затвердження орієнтовного плану законопроектної роботи Міністерства на 2006 рік
--------------
Про внесення змін до Положення про адміністративний департамент, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 09.03.2006 N 85
--------------
Про затвердження Плану заходів з удосконалення функціонування системи державного матеріального резерву в 2006 році
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 06.05.2006 N 570
--------------
Про відзначення Подякою Центральної виборчої комісії
--------------
Про нагородження Почесною Грамотою Центральної виборчої комісії
--------------
Про видачу ліцензії на виробництво електричної енергії ЗАТ "ЕНЕРГІЯ - НОВИЙ РОЗДІЛ"
--------------
Про видачу ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ ФІРМІ "НАНСА"
--------------
Про анулювання ліцензій на постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "ЗІДАН-ЕНЕРГО" та ТОВ "КАРФАКС"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Київгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Уманьгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Рівнегаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Гадячгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Волиньгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Харківгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Дніпрогаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Вінницягаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Житомиргаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Полтавагаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Тисменицягаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Тернопільгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Донецькоблгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Кіровоградгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Коростишівгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Севастопольгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Донецькміськгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Дніпропетровськгаз"
--------------
Про видачу ліцензій на постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ "КОЗАК", ТОВ "Т. РЕСТ" та ТОВ "БОЛІАР"
--------------
Про видачу ліцензій на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ "АГРОПРОМЕНЕРГО", ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" та ТОВ "РАДЕХІВ-ЦУКОР"
--------------
Про видачу ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"
--------------
Про анулювання ліцензії на виробництво електричної енергії, виданої МДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом ВАТ "Одесагаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Кримгаз"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.03.2003 N 255
--------------
Про затвердження деяких економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класу напруги
--------------
Про затвердження двоставочного тарифу для НАЕК "Енергоатом" на відпуск електричної енергії, виробленої Ташлицькою гідроакумулюючою електростанцією, на II півріччя 2006 року"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Тернопільміськгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Харківміськгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Кременчукгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Сумигаз"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.12.2005 N 1236
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Чернівецькій філії Дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Дочірньому підприємству "Монтажник" сільськогосподарського ВАТ "Браїлівське"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Товариству з обмеженою відповідальністю "Газовик"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Хмельницькгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Шепетівкагаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Чернігівгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Херсонгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ЗАТ "Теодосія"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ЗАТ "Джурчі"
--------------
Застереження ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", АК "Харківобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" щодо усунення та недопущення в подальшому порушень законодавства про електроенергетику та лі..."
--------------
Про затвердження двоставочного тарифу для ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" на відпуск електричної енергії, виробленої гідроелектростанціями, на II півріччя 2006 року"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Черкасигаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ПП "Укргазпром"
--------------
Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" на II півріччя 2006 року"
--------------
Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Дочірньому підприємству "Києво-Святошинське УЕГГ" ВАТ "Київоблгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Івано-Франківськгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Мелітопольгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Маріупольгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Миколаївгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Криворіжгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Закарпатгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Луганськгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Макіївкагаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Запоріжгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Київоблгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Лубнигаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Львівгаз"
--------------
Про затвердження на липень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ "Керчгаз"
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 27.09.2005 N 510 "Про затвердження складу ліцензійної комісії з ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) рес..."
--------------
Витяг з протоколу засідання комісії з видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, створеної наказом Міністра промислової політики N 112 від 23.03.2006 р.
--------------
Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Євротрансакції"
--------------
Щодо проведення обов'язкової лабораторної перевірки товарів
--------------
Про надіслання Протоколу засідання Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України від 15.06.06 N 26/ГД-2721/К
--------------
Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "ТПК Антарес"
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу ЛЕВОМІЦЕТИН
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу НЕОГЕМОДЕЗ
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарських засобів
--------------
Щодо витрат на ремонт, оподаткування талонів на харчування та безоплатно переданих товарів
--------------
Про визнання наказу Держкомстату та Укравтодору від 15.07.2004 N 441/481 таким, що втратив чинність
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Про впорядкування застосування охорони й супроводження товарів і транспортних засобів як заходу гарантування їх доставки
--------------
Про внесення змін до наказу Мінпраці від 25.08.2005 N 263
--------------
Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
--------------
Про присвоєння та підтвердження почесних звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив"
--------------
Про припинення діяльності Державного підприємства "Науково-дослідний комплекс "Центр екологічних технологій"
--------------
Про внесення змін до наказу Мінарополітики України від 15 грудня 2005 р. N 707
--------------
Про затвердження Положення про проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, майнового стану та стану правової роботи в підприємствах, організаціях та установах, що належать до сфери у...
--------------
Про затвердження плану роботи Національної служби посередництва і примирення на друге півріччя 2006 року
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Про ліквідацію державного міжгалузевого науково-технічного підприємства "Центр промислових технологій"
--------------
Про перевірку улаштування розподільчих електричних мереж живлення будівельних майданів
--------------
Про внесення змін до наказу ФДМУ від 07.04.2006 N 594
--------------
Про ліквідацію державного інжинірингового підприємства "Крок"
--------------
Про підсумки конкурсу "Кращий за професією"
--------------
Про затвердження Змін до Положення про картку фізичної особи - платника податків
--------------
Про ліквідацію державного підприємства з впровадження та налагодження електронних вимірювань "Укренергоналадкавимірювання"
--------------
Про внесення змін до Переліку посад прапорщиків та солдатів, сержантів, старшин, які проходять службу за контрактом та визначають готовність Держспецтрансслужби до виконання основних завдань за призначенням
--------------
Про питання організації правової роботи
--------------
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у разі реорганізації підприємства
--------------
Щодо здійснення перерахунків розміру допомоги по безробіттю
--------------
Щодо віднесення до складу валових витрат підприємств витрат на виплату та доставку пільгових пенсій
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів