Законодавство 2006 року

| зміст |
Сторінка 6

Про наукове забезпечення розроблення Загальнодержавної програми соціально-економічного розвитку українського села на період до 2015 року
--------------
Про заходи щодо організації ВІЛ/СНІД профілактики та замісної підтримуючої терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
--------------
Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 15.11.2005 N 4374/05
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року
--------------
Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету"
--------------
Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору найму будівлі
--------------
Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги, що утворилася станом на 1 грудня 2006 року
--------------
Про призначення голови місцевого господарського суду
--------------
Про призначення голови місцевого господарського суду
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Голден Ленд" (Запорізька обл.)"
--------------
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та заходи щодо посилення боротьби з корупцією і забезпечення дієвого контролю за використанням коштів та державного майна
--------------
Про режим роботи митниці
--------------
Про анулювання копії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про встановлення чергування
--------------
Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 15.09.06 N 785
--------------
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність
--------------
Про забезпечення стабільного функціонування паливно-енергетичного комплексу у вихідні та святкові дні грудня 2006 року та січня 2007 року
--------------
Про внесення доповнення до наказу Мінпаливенерго від 01.08.2000 N 292 "Про режим роботи працівників центрального апарату Мінпаливенерго України"
--------------
Про перенесення робочих днів у 2007 році
--------------
Про затвердження Положення про комісію з видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), виробництва п...
--------------
Про призначення Павленка В.П. заступником Міністра Кабінету Міністрів України
--------------
Щодо скасування дії спеціальної санкції
--------------
Щодо постанови Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 року N 378
--------------
Щодо оподаткування дитячих новорічних подарунків у 2006 р.
--------------
Щодо ідентифікації та класифікації залишків чорних металів і їх сплавів з легованої сталі (скрапу)
--------------
Щодо нарахування страхових внесків до Фонду на заробітну плату працівника, який загинув в автокатастрофі
--------------
Щодо права на допомогу по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною
--------------
Стосовно передачі страхових документів до архівних закладів
--------------
Щодо надання роз'яснень (стосовно процесу казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів)
--------------
Про звільнення Кертуцького С.С. з посади заступника директора Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
--------------
Про звільнення Омельянчука В.П. з посади заступника Голови Державного комітету України з державного матеріального резерву - директора департаменту державного резерву
--------------
Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про сприяння проектам, спрямованим на скорочення антропогенних викидів із джерел або на збільшення абсорбції поглиначами парникових газів відповідно до статті 6 Кіотського протоколу
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.03.2006 N 643
--------------
Про переведення судді
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо порядку вилучення документів)
--------------
Про встановлення строку виконання операцій з ремонту бронетранспортерів на митній території України
--------------
Про продовження надання у 2006 році щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які постійно проживають, зареєстрова...
--------------
Про затвердження Положення про Головне управління охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації
--------------
Про проект Програми розвитку виставково-ярмаркової діяльності в агропромисловому комплексі Київської області на 2007 рік
--------------
Про компенсацію втрат енергетичних підприємств, які виникли в зв'язку з підвищенням ціни на газ
--------------
Угода про співробітництво між Грецькою організацією з стандартизації та Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики у сфері стандартизації та оцінки відповідності
--------------
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1999 р. N 226
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 29 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
--------------
Про призначення Проскурякова О.А. головою Державної геологічної служби
--------------
Про усунення перешкод у здійсненні права власності
--------------
Про визнання договору недійсним і витребування майна
--------------
Про підсумки виконання комплексної програми фундаментальних досліджень "Демографія та проблеми людського розвитку"
--------------
Про стягнення заборгованості
--------------
Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження
--------------
Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій
--------------
Про присвоєння рангів державним службовцям
--------------
Про відставку Бутейка А.Д.
--------------
Резолюція 1731 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5602-му засіданні, 20 грудня 2006 року
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо збереження позашкільних навчальних закладів)
--------------
Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання лізингу)
--------------
Про звільнення Гурського Д.С. з посади голови Державної геологічної служби
--------------
Про внесення змін до Положення про Державну екологічну інспекцію
--------------
Про затвердження Положення про Раду розвитку регіонів
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про прийняття до розгляду проекту рішення Київради "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2007 рік"
--------------
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404
--------------
Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Дутки Лесі Яківни
--------------
Положення про Грамоту Державної митної служби України
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278
--------------
Про алгоритм перерахування коштів
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної воєнізованої гірничорятувальної служби
--------------
Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, будування якої розпочато у 2004 році, та її передачі Державному авіаційному підприємству "Ук..."
--------------
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 441 і від 26 червня 2006 р. N 873
--------------
Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України Чекмарьова Володимира Гнатовича
--------------
Про внесення змін до наказів Мінагрополітики України
--------------
Про затвердження Порядку оформлення та надання матеріалів на списання дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої мину
--------------
Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Львівгаз"
--------------
Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
--------------
Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Кирпоноса, 12"
--------------
Про перерозподіл коштів державного бюджету на виконання бюджетної програми "Селекція в рослинництві"
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 17 травня 2006 року N 244
--------------
Про внесення змін до наказу Фонду від 28.11.2006 N 1778
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
--------------
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 20.11.2006 N 684
--------------
Про функціональні повноваження начальника митниці та його заступників
--------------
Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі
--------------
Резолюція 1730 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5599-му засіданні, 19 грудня 2006 року
--------------
Інструкція щодо заповнення "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та порядку її подання до Держфінмоніторингу України"
--------------
Заява у зв'язку зі Зверненням (Комунікацією) Європейської Комісії до Ради Міністрів ЄС та Європарламенту про посилення Європейської політики сусідства
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Кременчукгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Криворіжгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Луганськгаз"
--------------
Склад реквізитів та структура файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
--------------
Склад реквізитів та структура файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк
--------------
Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік
--------------
Про реорганізацію державних підприємств із збуту вугільної продукції
--------------
Про затвердження акта Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта "Заходи ПЛ 330 кВ Мелітополь - Сімферополь на ПС 330 кВ "Джанкой" з розширенням і реконструкцією ВРС 330 кВ ПС Джанкой"
--------------
Про передачу об'єктів житлового фонду Феодосійського підприємства із забезпечення нафтопродуктами до комунальної власності Феодосійської міської територіальної громади
--------------
Про передачу державного майна з балансу СО "Донбасенергоспецремонт" ВАТ "Донбасенерго" до комунальної власності територіальної громади м. Курахове"
--------------
Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування
--------------
Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "АВГУР" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з вбудованим дитячим дошкільним закладом та підземним паркінгом на вул. Багговутівській, 16 у Шевченківському районі м. Києва"
--------------
Про направлення депутатських запитів Київському міському голові та посадовим особам виконавчого органу Київради
--------------
Про оптимізацію системи надання медичної допомоги мешканцям міста Києва
--------------
Про поновлення обігу лікарського засобу АСКОРБІНОВА КИСЛОТА З ГЛЮКОЗОЮ
--------------
Про забезпечення надійності Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України
--------------
Про підсумки проведення VIII міжнародного фестивалю телевізійних і радіопрограм для національних меншин "Мій рідний край"
--------------
Про затвердження положень про відомчі заохочення
--------------
Про створення державного концерну "Укрвуглевторзбагачення"
--------------
Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання (Форма N 7-ФМ)"
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури України
--------------
Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог утримання птиці в особистих селянських господарствах
--------------
Про затвердження Положень про межі зон митного контролю
--------------
Про ліквідацію державних підприємств вуглезбутів
--------------
Про ліквідацію підприємств матеріально-технічного постачання
--------------
Про формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України
--------------
Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
--------------
Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі
--------------
Про затвердження Програми "Освіта столиці. 2006-2010 рр."
--------------
Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування
--------------
Стосовно проблемних питань застосування діючого законодавства
--------------
Про зміни в грошовому обігу Словакії
--------------
Про внесення змін до Закону України
--------------
Про затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А.
--------------
Щодо застосування окремих норм законодавства з питань інтелектуальної власності
--------------
Щодо повернення державних пільгових довгострокових кредитів на здобуття вищої освіти
--------------
Про регламент роботи в період завершення звітного року
--------------
Про подання державної статистичної звітності про роботу навчальних закладі
--------------
Щодо перереєстрації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про деякі питання оподаткування
--------------
Про надіслання Закону України від 16 листопада 2006 року N 359-V "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України)"
--------------
Про продовження товарним біржам висновку про їх відповідність вимогам
--------------
Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ за 2006 рік
--------------
Щодо сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
--------------
На виконання протокольного доручення Ради у справах інвалідів при КМУ від 06.10.2006 N 1
--------------
Щодо уточнення поняття "повторне порушення" (страхувальника-роботодавця за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, а також за порушення порядку використання страхових коштів)"
--------------
Щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1063
--------------
Щодо роз'яснення окремих положень та підзаконних актів, якими керується у своїй діяльності Держспоживстандарт України
--------------
Щодо відшкодування в іноземній валюті підприємством працівнику-нерезиденту витрат власних коштів у відрядженні за кордоном
--------------
Про податкові векселі та підтвердження суми бюджетного відшкодування
--------------
Про роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення
--------------
Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ТОВ "Сумитеплоенерго"
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про створення дитячих лікувально-профілактичних закладів у Подільському районі міста Києва
--------------
Про банкрутство
--------------
Про прийняття до розгляду проекту рішення Київради "Про бюджет міста Києва на 2007 рік"
--------------
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
--------------
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання перешкоджання професійній діяльності журналістів телеканалу СТБ з боку народного депутата України Калашнікова О.І., яке відбулося 12 липня 2006 року біля будинку Верховної Ради України
--------------
Про скасування розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.05 N 3978
--------------
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між Дорожньою профспілковою організацією Вільної профспілки машиністів України Південно-Західної залізниці та адміністрацією державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця"
--------------
Про стан роботи щодо забезпечення відкритості в діяльності Держфінпослуг у 2006 році та роботу офіційного сайту Держфінпослуг
--------------
Про перенесення робочих днів у 2007 році
--------------
Про проведення соціальної акції "Зоря надії" з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів"
--------------
Про реалізацію першочергових заходів до забезпечення безпеки польотів і сталої безперебійної роботи комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" в осінньо-зимовий період 2006-2007 років"
--------------
Про схвалення проекту змін до рішення Київської обласної ради від 29.12.2005 N 332-28-IV "Про обласний бюджет Київської області на 2006 рік"
--------------
Про схвалення проекту змін до Правил забудови території Київської області
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Севастопольгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Дніпропетровськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Івано-Франківськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ДП "Києво-Святошинське УЕГГ"
--------------
Про затвердження тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для Новороздільського ДГХП "Сірка"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ЗАТ "Джурчі"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Сумигаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ЗАТ "Теодосія"
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо управління акціонерними товариствами)
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
--------------
Про внесення змін до рішення Київради від 29.04.2004 N 206/1416 "Про порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, вшанування пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Києві"
--------------
Про створення робочої групи по перевірці факту пошкодження обладнання у сесійній залі Київської міської ради 12.12.2006 під час проведення четвертого пленарного засідання III сесії Київської міської ради V скликання
--------------
Про створення робочої групи по перевірці факту нанесення тілесних ушкоджень окремим депутатам Київської міської ради 07.12.2006 під час проведення четвертого пленарного засідання III сесії Київської міської ради V скликання
--------------
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу"
--------------
Про перерахування коштів
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.11.2003 N 1238
--------------
Про видачу ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
--------------
Про накладення штрафу на ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" за порушення ліцензійних умов з постачання і передачі електричної енергії"
--------------
Застереження ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" щодо недопущення у подальшому порушення ліцензійних умов з постачання і передачі електричної енергії"
--------------
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 11.06.2000 N 222
--------------
Про видачу ліцензій ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
--------------
Про видачу ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ "ДІГЮНСА"
--------------
Про продовження терміну дії ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ДП "Монтажник" СВАТ "Браїлівське"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Вінницягаз"
--------------
Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Київгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Гадячгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Закарпатгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Керчгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Донецькміськгаз"
--------------
Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ПОЛІС-ПЛЮС" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-побутового корпусу на вул. Будіндустрїї, 8-а у Голосіївському районі м. Києва"
--------------
Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЯР" для розміщення, експлуатації та обслуговування тимчасового виставкового павільйону на вул. Братиславській, 13 у Дніпровському районі м. Києва"
--------------
Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "КНАУФ ГІПС КИЇВ" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (транспортного цеху) на вул. Гарматній, 8 у Солом'янському районі м. Києва"
--------------
Про передачу громадянці Бондаренко Ірині Григорівні земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування будинку з офісними приміщеннями малого бізнесу на вул. Черняховського, 16/30 у Шевченківському районі м. Києва
--------------
Про передачу земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "АТП "Атлант" для влаштування, експлуатації та обслуговування стоянки автотранспортного підприємства на вул. Червонопрапорній, 167-а у Голосіївському районі м. Києва"
--------------
Про передачу земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Боримському Анатолію Вікторовичу для обслуговування та експлуатації продуктового магазину на вул. Старосільській, 52-а у Дніпровському районі м. Києва
--------------
Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "УкрВІМІС" для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з торговельними та офісними приміщеннями і кафе на вул. Маршала Малиновського, 4 в Оболонському районі м. Києва"
--------------
Про передачу земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Український мобільний зв'язок" для реконструкції нежитлових будівель під центр мобільного зв'язку з подальшими експлуатацією та обслуговуванням на просп. Перемоги, 49/2 у Солом'янськом..."
--------------
Про поновлення закритому акціонерному товариству "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку із комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими автостоянками на бульв. Лесі Українки, 7-9 у Печерськ..."
--------------
Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Комільфо" земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі (їдальні) під поліграфічне підприємство з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням на вул. Червонопрапорній, 34-с у Голосіїв..."
--------------
Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" з подальшим її використанням для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на вул. Семена Скляренка, 5-б в Оболонсько..."
--------------
Про передачу суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Білоусу Дмитру Івановичу земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину з продажу продовольчих товарів на вул. Землячки, 1 у Солом'янському районі м. Києва
--------------
Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку
--------------
Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
--------------
Положення про Книгу пошани митного органу
--------------
Положення про Почесну грамоту та Грамоту митного органу
--------------
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2006 р. N 1215 та внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1095
--------------
Про відзначення на державному рівні 750-річчя міста Новограда-Волинського
--------------
Кредитна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку"
--------------
Положення про Книгу пошани Державної митної служби України
--------------
Положення про Почесну грамоту Державної митної служби України
--------------
Положення про заохочувальну відзнаку Держмитслужби України нагрудний знак "За звитягу"
--------------
Положення про заохочувальну відзнаку Держмитслужби України нагрудний знак "Відмінний митник"
--------------
Положення про заохочувальну відзнаку Держмитслужби України нагрудний знак "За сприяння митним органам"
--------------
Положення про автоматизовану базу даних медичних та фармацевтичних працівників Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
--------------
Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київради V скликання 19.12.06
--------------
Про надання згоди на передачу до державної власності об'єкта незавершеного будівництва
--------------
Про затвердження Програми зміцнення законності, посилення боротьби зі злочинністю у м. Києві на 2007-2011 роки
--------------
Про затвердження Київської міської програми розвитку промисловості на інноваційній основі на 2007-2011 роки
--------------
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
--------------
Про затвердження Київської міської програми підтримки малого та середнього підприємництва на 2007-2008 роки
--------------
Про затвердження Програми розвитку автоматизованих систем управління транспортом м. Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ) на 2007-2009 роки
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Полтавагаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Житомиргаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Запоріжгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Київоблгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Дніпрогаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Харківгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Волиньгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Лубнигаз"
--------------
Стосовно проведення Головним санаторієм "Південнобережний" процедури відкритих торгів на закупівлю поточного ремонту приміщень"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Кримгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу
--------------
Про передачу громадянину Губському Івану Миколайовичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель виробничої бази на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва
--------------
Про передачу приватному підприємству "БАСТІОН" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничого комплексу на вул. Зрошувальній, 15-б у Дарницькому районі м. Києва"
--------------
Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ДКС" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку і господарських будівель на вул. Щербакова, 19 у Шевченківському районі м. Києва"
--------------
Про передачу об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Форум" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Єреванській, 30 у Солом'янському районі м.Києва"
--------------
Про Державний бюджет України на 2007 рік
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо приведення норм закону у відповідність з чинним кримінальним законодавством"
--------------
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів
--------------
Про внесення зміни до Закону України "Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 03.01.2003 N 17
--------------
Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
--------------
Про передачу приватному підприємству "УКРІНПРО" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування комерційного центру у пров. Західному, 4-а у Солом'янському районі м. Києва"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Тернопільміськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Харківміськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Хмельницькгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Тисменицягаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Шепетівкагаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Маріупольгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Миколаївгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Чернігівгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Макіївкагаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Черкасигаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ПП "Укргазпром"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Херсонгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Одесагаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Рівнегаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Уманьгаз"
--------------
Про звільнення ТОВ "Агентство "Експрес" від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Мелітопольгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Донецькоблгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Кіровоградгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Коростишівгаз"
--------------
Про затвердження тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для ВАТ "Чернівцігаз"
--------------
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов НКРЕ
--------------
Про видачу ВАТ "ДНІПРОКОКС" ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Тернопільгаз"
--------------
Про затвердження тарифу на постачання природного газу за регульованим тарифом для Чернівецької філії Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
--------------
Про відзначення державними нагородами України
--------------
Стосовно змін найменування роздільних і зупинкових пунктів у Тарифному керівництві
--------------
Про нагородження працівників Української академії аграрних наук
--------------
Про скасування Указу Президента України від 10 листопада 2006 року N 938
--------------
Про звільнення І. Коліушка з посади Радника Президента України - Керівника Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента Україн
--------------
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях
--------------
Про затвердження Правил охорони праці для працівників морських рибних портів
--------------
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея щодо співробітництва у сфері оборонної промисловості та матеріально-технічного забезпечення
--------------
Про присвоєння станції Херсон додаткового експортного коду 418604
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16.01.2006 N 11 "Про затвердження складу Постійного тендерного комітету МОЗ України"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278
--------------
Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації
--------------
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ГоловКРУ України
--------------
Про часткове скасування дії наказу Мінпаливенерго від 30 травня 2006 року N 191
--------------
Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому України від 21 лютого 2006 року N 125 "Про затвердження планових обсягів асигнувань з Державного бюджету України на 2006 рік за бюджетними програмами"
--------------
Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 13.10.06 N 885
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Щодо оплати послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
--------------
Щодо оподаткування ПДВ послуг з надання та управління фінансовими кредитами
--------------
Стосовно питань утворення спостережної ради акціонерного товариства
--------------
Щодо порядку підготовки та надіслання державними виконавцями до суду подань і заяв
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Щодо забезпечення своєчасного надання застрахованим особам виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
--------------
Щодо повернення державних пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти
--------------
Про митне оформлення товару, що містить об'єкт права інтелектуальної власності
--------------
Про сертифікати відповідності
--------------
Щодо роз'яснення окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів