Законодавство 2007 року

| зміст |
Сторінка 49

Про визнання недійсним договору купівлі-продажу
--------------
Повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбувається 25.06.2007 р.
--------------
Щодо встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик
--------------
Про плату за землю
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Щодо надання роз'яснень
--------------
Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у ЄДР
--------------
Щодо оподаткування подарунків у вигляді грошових або матеріальних цінностей
--------------
Щодо змін в окремих митних правилах Республіки Куба
--------------
Щодо умов концесії цілісних майнових комплексів
--------------
Стосовно оформлення транспортування вантажів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо створення державного підприємства "ДНІПРО-БЕТА"
--------------
Про продовження терміну продажу акцій ВАТ "Укртелеком" (код за ЄДРПОУ 21560766)"
--------------
Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року
--------------
Про Тимчасовий розподіл обов'язків
--------------
Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року N 31
--------------
Про внесення зміни до Схеми розподілу обов'язків між Главою Секретаріату Президента України, його першими заступниками та заступниками, закріплення за ними структурних підрозділів
--------------
Про внесення зміни до статті 2 Указу Президента України від 12 жовтня 2005 року N 1433
--------------
Про невідкладні заходи щодо розвитку Державного музею народної архітектури та побуту України
--------------
Про присвоєння військового звання
--------------
Про відзначення державними нагородами України
--------------
Про відповідність пайового інвестиційного фонду "СЕБ фонд грошовий ринок" диверсифікованого виду відкритого типу ТОВ "Компанія з управління активами "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Щодо нової редакції Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.97 N 2 (у редакції рішення Державної ком...
--------------
Про скасування деяких роз'яснень Комісії
--------------
Щодо затвердження роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо порядку застосування ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" про обов'язкове надання регулярної інформації емітентами, що знаходяться в проце..."
--------------
Щодо обліку та реєстраційні документи на транспортні засоби іноземних держав
--------------
Щодо взаємодії з МВС України
--------------
Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
--------------
Про затвердження Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України"
--------------
Про затвердження заходів щодо координації і проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення, навчальних комп'ютерних комплексів для закладів освіти
--------------
Про затвердження та введення в дію відомчих норм технологічного проектування
--------------
Про виплату премії працівникам Мінагрополітики України за червень 2007 року
--------------
Про затвердження Порядку планування діяльності митної служби України
--------------
Про підписання договорів про закупівлю
--------------
Про видачу копій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про колегію Держспоживстандарту
--------------
Про зарахування до комунальної власності територіальної громади м. Києва газопровідних мереж
--------------
Про затвердження нового складу наглядової ради Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"
--------------
Про внесення змін до складу колегії Міністерства вугільної промисловості України
--------------
Про видачу свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками зі страхування життя та посвідчувати їх Работнікову Андрію Георгійовичу
--------------
Про видачу свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками зі страхування життя та посвідчувати їх Вохміну Володимиру Миколайовичу
--------------
Про видачу свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками зі страхування життя та посвідчувати їх Андрощук Марині Олександрівні
--------------
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відділу експлуатації тролейбусного депо Вінницького підприємства "Трамвайно-тролейбусне управління" та начальником Вінницького підприємства "Трамвайно-тролейбусне управління"
--------------
Про присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури
--------------
Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
--------------
Про внесення змін до додатку до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325
--------------
Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "І.С. АЛЬТЕРНАТИВА" ТОВ "І.С. ІНВЕСТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Про відповідність пайового інвестиційного фонду "СЕБ фонд збалансований" диверсифікованого виду відкритого типу ТОВ "Компанія з управління активами "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ"
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
--------------
Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 04.10.2006 N 5159/06
--------------
Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та обміну інформацією між закладами охорони здоров'я і органами внутрішніх справ
--------------
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію
--------------
Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 30.05.2002 N 323
--------------
Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Фільтрувальні матеріали для завантаження механічних фільтрів та підтримувальних шарів іонітних фільтрів водопідготовчих установок. Методичні вказівки"
--------------
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України
--------------
Про внесення змін до наказу МВС України від 28.12.2005 N 1242
--------------
Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік
--------------
Про подовження терміну підготовки акта оцінки майна
--------------
Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 16 грудня 2003 року N 65
--------------
Про затвердження Інструкції про порядок тимчасового обліку громадян України, які перетинають державний кордон України
--------------
Про внесення змін до наказу від 14.11.2005 N 27 до додатка N 1 в редакції наказу N 8 від 22.01.2007 р.
--------------
Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
--------------
Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ХОФІТОЛ
--------------
Про звернення до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року N 31
--------------
Договір між Управлінням державної служби при Президентові Республіки Таджикистан та Головним управлінням державної служби України про співробітництво у сфері розвитку державної служби
--------------
Про перейменування військового радгоспу "Львівський"
--------------
Про недоліки в роботі директора Млинівського державного технікуму ветеринарної медицини Рівненської області
--------------
Стосовно оформлення документів на перевезення вагонів
--------------
Зміни до положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
--------------
Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Азовська нафтова компанія" (Донецька область)"
--------------
Щодо направлення до відома та використання в роботі витягу з постанови Правління Національного банку України від 7 червня 2007 N 207
--------------
Щодо списку нових акредитованих Державним гемологічним центром України експертів, уповноважених здійснювати експертизу
--------------
Про надання звітності за операціями з платіжними картками (форми N 401-403)
--------------
Щодо тимчасового зупинення дії спеціальної санкції
--------------
Про оподаткування доходів нерезидентів
--------------
Щодо відображення в бухгалтерському обліку витрат операційної діяльності
--------------
Щодо змін у митних правилах ЄС
--------------
Щодо тарифів на електричну енергію для членів садових товариств
--------------
Про підсумки проведення I Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації "Комп'ютерні технології в бухгалтерському обліку"
--------------
Про видачу та скасування ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
--------------
Про внесення змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю України від 15.03.2006 N 82
--------------
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.05.2006 N 404
--------------
Про призначення заступників голів господарських судів
--------------
Про призначення голів та заступників голів господарських судів
--------------
Про призначення голів та заступників голів адміністративних судів
--------------
Про призначення голови апеляційного суду Чернівецької області
--------------
Про призначення голови апеляційного суду Кіровоградської області
--------------
Про призначення голів та заступників голів апеляційних і місцевих загальних судів
--------------
Про призначення заступника голови місцевого загального суду та голів військових місцевих судів
--------------
Про реалізацію у 2007 році Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року
--------------
Про відзначення державними нагородами України
--------------
Про нагородження Е. Кельма орденом князя Ярослава Мудрого
--------------
Про внесення змін до розпорядження Мінвуглепрому від 24.03.2006 N 22-р
--------------
Про офіційні (облікові) курси банківських металів
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземного суб'єкта господарської діяльності
--------------
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2007 році
--------------
Про проведення процедури закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту фасадів
--------------
Щодо розгляду скарги при проведенні процедури закупівлі за державні кошти послуги з друкування газет
--------------
Про відзив скарги
--------------
Про проведення процедури закупівлі за державні кошти послуг з друкування педагогічної літератури
--------------
Про проведення процедури закупівлі за державні кошти електроустаткування автоматизованої системи управління диспетчеризації інженерних систем електродепо
--------------
Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
--------------
Щодо здійснення закупівлі виноматеріалів шампанських у підприємств-виробників
--------------
Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних
--------------
Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу земельної ділянки разом з пакетом акцій відкритого акціонерного товариства за аукціоном (конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону)
--------------
Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
--------------
Про внесення змін до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки літакобудування та космічної галузі, спрямованої на створення та впровадження у виробництво сучасної техніки, шляхом здешевлення кредитів
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278
--------------
Щодо затвердження на липень 2007 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України
--------------
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
--------------
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
--------------
Про прийняття національного стандарту
--------------
Про прийняття національного стандарту
--------------
Про прийняття національного стандарту
--------------
Про прийняття національного стандарту
--------------
Про прийняття національного стандарту
--------------
Про нагородження працівників Державної митної служби України
--------------
Про нагородження Е. Кельма орденом князя Ярослава Мудрого
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Крок-Імекстрейд" (Івано-Франківська область)"
--------------
Про затвердження Положення про проведення перевірок правової роботи в управліннях державної служби Головного управління державної служби України
--------------
Стосовно надання роз'яснень відносно можливості укладання договору щодо об'єкта незавершеного будівництва
--------------
Про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку
--------------
Щодо індексації грошових доходів
--------------
Про введення в обіг ювілейної монети "Олег Ольжич"
--------------
Про введення в обіг пам'ятної монети "XVI сесія Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі"
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Таламус ЛТД" (Одеська обл.)"
--------------
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
--------------
Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих у післятрансплантаційному періоді, закуплених у централізованому порядку у 2007 р.
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Товариство реалізації інженерних задач "ТРІЗ" Лтд (Сумська обл.)"
--------------
Про підсумки проведення Всеукраїнського студентського стипендіального конкурсу з правознавства 2006/2007 н.р.
--------------
Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Індекс" (Рівненська обл.)"
--------------
Щодо неоднозначного застосування судами загальної юрисдикції законодавства з питань оскарження в судах рішень комісій з розслідування виробничих травм, визнання нещасними випадків, пов'язаних чи не пов'язаних з виробництвом
--------------
Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності
--------------
Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету за КПКВК 2801510 "Державна підтримка розвитку хмелярства", передбачених помісячним розписом державного бюджету"
--------------
Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку галузі тваринництва
--------------
Про затвердження Програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України
--------------
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про розгляд проекту національного стандарту України "Колісні транспортні засоби. Тролейбуси пасажирські. Загальні технічні вимоги"
--------------
Про розгляд Порядку коригування рівня тарифів на теплову енергію при провадженні заходів з енергозбереження, що привели до економії енергоносіїв при виробництві теплової енергії або до зменшення втрат при її транспортуванні та постачанні
--------------
Про переоцінку основних фондів (засобів) комунальних унітарних підприємств житлово-комунального господарства за темою науково-дослідної роботи "Проведення досліджень та розроблення порядку переоцінки основних засобів підприємств житлово-комунального ..."
--------------
Про розгляд Проекту розвитку системи теплопостачання м. Львова на основі передачі в концесію
--------------
Про введення в дію рішення спільного засідання колегії Мінжитлокомунгоспу та Президії ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України від 15 червня 2007 року N 4
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Кременчукгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Тернопільгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Мелітопольгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Донецькоблгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Кіровоградгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Коростишівгаз"
--------------
Про розгляд проекту національного стандарту України "Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги"
--------------
Про розгляд системи індикаторів оцінки діяльності органів місцевого самоврядування, розроблених за темою науково-дослідної роботи "Удосконалення форм статистичних спостережень для запровадження моніторингу за станом реформування житлово-комунального ..."
--------------
Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
--------------
Про підсумки проведення у 2007 році Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт "Вчитель - моє покликання"
--------------
Про внесення зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 28.09.2004 N 240
--------------
Про затвердження змін до складу редакційної колегії журналу "Економіка України"
--------------
Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації
--------------
Про легалізацію об'єднання громадян шляхом письмового повідомлення про заснування
--------------
Про державну реєстрацію та перереєстрацію друкованих засобів масової інформації
--------------
Про реєстрацію представництва громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні
--------------
Про введення в дію рішення спільного засідання колегії Мінжитлокомунгоспу та Президії ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України від 15 червня 2007 року N 4
--------------
Про скасування наказу Мінагрополітики від 30.05.2007 N 369 "Про внесення змін до Положення про Українську державну насіннєву інспекцію"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Київоблгаз"
--------------
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів
--------------
Про призначення представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Запорізькій області
--------------
Про призначення представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Миколаївській області
--------------
Про затвердження Статуту державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) Санаторій "Ірпінь" Міністерства охорони здоров'я України"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Херсонгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Макіївкагаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Миколаївгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Маріупольгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Тисменицягаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Хмельницькгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Харківміськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Тернопільміськгаз"
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої Приватному підприємству "Фірма "Інтеррад"
--------------
Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої Дочірній Компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ТОВ "Газовик"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ЗАТ "Теодосія"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ПП "Укргазпром"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Чернігівгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Шепетівкагаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ДП "Монтажник" СВАТ "Браїлівське"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь"
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом ПІВДЕННІЙ ЗАЛІЗНИЦІ
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом ДОНЕЦЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом ОДЕСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом ДТГО "Львівська залізниця"
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом ДП "Придніпровська залізниця"
--------------
Про видачу ліцензій на постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "АНТЕР-КОМ" та ВАТ "МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ"
--------------
Про накладення штрафу на ВАТ "Сумиобленерго" за порушення Ліцензійних умов з постачання і передачі електричної енергії"
--------------
Застереження ВАТ "Львівобленерго" щодо усунення та недопущення в подальшому порушення ліцензійних умов з постачання і передачі електричної енергії"
--------------
Про затвердження тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для ДП "Укргазмережі" ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу
--------------
Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом ДЕРЖАВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОМУ ОБ'ЄДНАННЮ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.12.2006 N 1900
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 21.08.2004 N 835
--------------
Про визнання недійсними прилюдних торгів та повернення права власності на майновий комплекс
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про витребування майна з чужого незаконного володіння
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про визнання недійсним акту прийомки в експлуатацію, скасування державної реєстрації права колективної власності та визнання права власності на гаражі
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про пролонгацію дії договору оренди
--------------
Про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
--------------
Про розірвання договору та спонукання до вчинення певних дій
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про розірвання договору оренди
--------------
Про розірвання договору іпотеки
--------------
Про стягнення коштів
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Київгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Гадячгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Закарпатгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Донецькміськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Керчгаз"
--------------
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оподаткування у житлово-комунальній сфері за темою науково-дослідної роботи: "Проведення аналітичних досліджень та розроблення проекту Закону України щодо запровадження спеціал..."
--------------
Справа "Свистун проти України" (Заява N 9616/03)"
--------------
Справа "Редька проти України" (Заява N 17788/02)"
--------------
Справа "Васильєв проти України" (Заява N 11370/02)"
--------------
Справа "Свистун проти України" (Заява N 9616/03)"
--------------
Справа "Арямін проти України" (Заява N 3155/03)"
--------------
Справа "Сова проти України" (Заява N 36678/03)"
--------------
Щодо обрання суддями безстроково
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Одесагаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Рівнегаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Уманьгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Сумигаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ЗАТ "Джурчі"
--------------
Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ЗАТ "Геотехнологія"
--------------
Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Укрпромтранс"
--------------
Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "АЛС"
--------------
Про продовження терміну дії ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої ВАТ "КОТОВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
--------------
Про затвердження тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для Новороздільського ДГХП "Сірка"
--------------
Про затвердження тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для ВАТ "Чернівцігаз"
--------------
Про видачу ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ "ЕНЕРГОІМПЕКС ПЛЮС"
--------------
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.12.2005 N 1237
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ДП "Києво-Святошинське УЕГГ"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Івано-Франківськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Дніпропетровськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Севастопольгаз"
--------------
Щодо окремих питань визначення місця поставки послуг в цілях оподаткування ПДВ
--------------
Щодо збереження дії всіх знижок, які були встановлені на перше півріччя 2007 фрахтового року
--------------
Про надання інформації щодо комісійних, які стягуються з торговців за обслуговування платіжних карток
--------------
Щодо направлення до відома та керівництва в роботі витягу з постанови Правління Національного банку України від 30.05.2007 N 200
--------------
Щодо сплати доходу за облігаціями внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість
--------------
Про сертифікати відповідності
--------------
Про надання інформації
--------------
Щодо тимчасового зупинення та скасування дії спеціальної санкції
--------------
Щодо надання дозволу на проведення зовнішньоекономічних операцій
--------------
Щодо дозвільних документів держав-учасниць СНД, що дають право на вивезення культурних цінностей з цих країн
--------------
Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
--------------
Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України
--------------
Про надання дозволу Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації на виконання комплексу інженерних робіт, пов'язаних із будівництвом жилого будинку на вул. Рогозівській, 1-а
--------------
Про утворення робочої групи з опрацювання проектів документів
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 13.12.2006 N 827
--------------
Про видачу, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
--------------
Витяг з протоколу N 33 засідання комісії з видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), створеної наказом Міністра промислової політики N...
--------------
Про проведення службового розслідування
--------------
Про реєстрацію благодійних організацій
--------------
Про реєстрацію об'єднання громадян
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Криворіжгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Луганськгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Полтавагаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Житомиргаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Запоріжгаз"
--------------
Про внесення змін до Переліку об'єктів груп В, Г та об'єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 2007 році
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Дніпрогаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Харківгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Волиньгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Лубнигаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Львівгаз"
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Кримгаз"
--------------
Про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік
--------------
Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 30.05.2007 N 197
--------------
Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2007 році
--------------
Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Черкасигаз"
--------------
Про визнання недійсним договору оренди
--------------
Про затвердження протокольних рішень сертифікаційних комісій Аудиторської палати України і регіональних відділень АПУ
--------------
Про внесення змін до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
--------------
Про Статут Аудиторської палати України
--------------
Про застосування стягнень до аудиторів
--------------
Про реєстрацію об'єднання громадян
--------------
Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
--------------
Про Пам'ятку щодо організації роботи із запитами та зверненнями народних депутатів України, а також зверненнями, запитами та запитаннями депутатів місцевих рад
--------------
Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2007 році
--------------
Щодо підготовки та відзначення 11-ї річниці Конституції України
--------------
Про включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку
--------------
Про затвердження рішення атестаційної комісії МОЗ України від 6 червня 2007 р.
--------------
Про скасування наказу Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби України від 05.06.2003 N 135/222/386
--------------
Про затвердження Порядку проведення конкурсів бізнес-планів технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств
--------------
Про введення в дію рішень спільного засідання колегії Мінжитлокомунгоспу та Президії ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України від 15 червня 2007 року N 2 і N 3
--------------
Про створення відокремлених структурних підрозділів Луганського національного аграрного університету у Донецькій області
--------------
Про нагородження учасників та переможців IX Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації за спеціальністю 5.110102 "Сестринська справа" "ЕСКУЛАП"
--------------
Про внесення змін до наказу МОЗ від 08.02.06 N 61
--------------

| Головна сторінка |

 

інший список документів наступний список правових актів